Gleby test

Gleby, test z geografii

Test obejmuje zakres wiedzy na temat gleb; przyczyny ich powstawania, miejsca występowania, żyzność.

13 pytań Geografia Charlotte