Strona 1

Mieszko I i początki Polski

Pytanie 1
Uszereguj chronologicznie pierwszych władców z dynastii Piastów.
1
Lestek
2
Siemowit
3
Siemomysł
4
Mieszko I
Pytanie 2
Kiedy władzę w państwie Polan przejął Mieszko I?
około 950 r.
około 960 r.
około 940 r.
około 970 r.
Pytanie 3
Margrabią której z marchii był Hodon?
Łużyckiej
Miśnieńskiej
Merseburskiej
Północnej
Pytanie 4
Połącz datę z wydarzeniem.
966 r.
Chrzest Polski
992 r.
śmierć Mieszka I
972 r.
bitwa pod Cedynią
968 r.
założenie pierwszego biskupstwa na terenach Polski
977 r.
śmierć Dobrawy
Pytanie 5
Ziemi, którego z plemion nie udało się przyłączyć Mieszkowi I do Polski?
Wiślan
Opolan
Prusów
Pomorzan
Ślężan
Pytanie 6
Kiedy po raz pierwszy w historii zanotowano nazwę Polski?
pod koniec X wieku
na początku XI wieku
w połowie XI wieku
w połowie X wieku
Pytanie 7
Kto był pierwszym biskupem Polski?
Pytanie 8
Gdzie zostało założone pierwsze biskupstwo w Polsce?
w Poznaniu
we Wrocławiu
w Krakowie
w Gnieźnie