Pytania i odpowiedzi

Mieszko I i początki Polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Mieszko I, historia powstania państwa polskiego, chrzest polski i ekspansja państwa Piastów.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 7159 razy
Pytanie 1
Uszereguj chronologicznie pierwszych władców z dynastii Piastów.
1
Siemowit
2
Lestek
3
Siemomysł
4
Mieszko I
Pytanie 2
Kiedy władzę w państwie Polan przejął Mieszko I?
około 960 r.
Pytanie 3
Margrabią której z marchii był Hodon?
Łużyckiej
Pytanie 4
Połącz datę z wydarzeniem.
966 r.
Chrzest Polski
968 r.
założenie pierwszego biskupstwa na terenach Polski
972 r.
bitwa pod Cedynią
977 r.
śmierć Dobrawy
992 r.
śmierć Mieszka I
Pytanie 5
Ziemi, którego z plemion nie udało się przyłączyć Mieszkowi I do Polski?
Prusów
Pytanie 6
Kiedy po raz pierwszy w historii zanotowano nazwę Polski?
pod koniec X wieku
Pytanie 7
Kto był pierwszym biskupem Polski?
Jordan
Pytanie 8
Gdzie zostało założone pierwsze biskupstwo w Polsce?
w Poznaniu
Pytanie 9
Wprowadzenie chrześcijaństwa do Polski nie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez ludność.
prawda
Pytanie 10
Nie można z całą pewnością stwierdzić dokładnego miejsca chrztu Mieszka I.
prawda
Pytanie 11
Duchowni przybyli na ziemie Polski stosowali naciski i represje wobec pogan, ograniczając im dostęp do zakładanych przez siebie obiektów takich jak przytułki czy szpitale.
fałsz
Pytanie 12
Skutkiem chrztu Polski był rozwój kultury na obszarze całego kraju.
prawda
Pytanie 13
Podczas bitwy pod Cedynią zginął margrabia Hodon.
fałsz
Pytanie 14
Jak nazywa się najstarszy dokument opisujący kształt granic Polski?
Dagome iudex