Fiszki

Mieszko I i początki Polski

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Mieszko I, historia powstania państwa polskiego, chrzest polski i ekspansja państwa Piastów.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 7191 razy
Uszereguj chronologicznie pierwszych władców z dynastii Piastów.
Siemowit
Siemomysł
Mieszko I
Lestek
1
Siemowit
2
Lestek
3
Siemomysł
4
Mieszko I
Kiedy władzę w państwie Polan przejął Mieszko I?
około 970 r.
około 940 r.
około 950 r.
około 960 r.
około 960 r.
Margrabią której z marchii był Hodon?
Łużyckiej
Północnej
Merseburskiej
Miśnieńskiej
Łużyckiej
Połącz datę z wydarzeniem.
966 r.
968 r.
972 r.
977 r.
992 r.
Chrzest Polski
założenie pierwszego biskupstwa na terenach Polski
bitwa pod Cedynią
śmierć Dobrawy
śmierć Mieszka I
966 r.
Chrzest Polski
968 r.
założenie pierwszego biskupstwa na terenach Polski
972 r.
bitwa pod Cedynią
977 r.
śmierć Dobrawy
992 r.
śmierć Mieszka I
Ziemi, którego z plemion nie udało się przyłączyć Mieszkowi I do Polski?
Opolan
Prusów
Wiślan
Ślężan
Pomorzan
Prusów
Kiedy po raz pierwszy w historii zanotowano nazwę Polski?
na początku XI wieku
w połowie XI wieku
pod koniec X wieku
w połowie X wieku
pod koniec X wieku
Kto był pierwszym biskupem Polski?
Jordan
Gdzie zostało założone pierwsze biskupstwo w Polsce?
w Gnieźnie
w Poznaniu
w Krakowie
we Wrocławiu
w Poznaniu
Wprowadzenie chrześcijaństwa do Polski nie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez ludność.
fałsz
prawda
prawda
Nie można z całą pewnością stwierdzić dokładnego miejsca chrztu Mieszka I.
fałsz
prawda
prawda
Duchowni przybyli na ziemie Polski stosowali naciski i represje wobec pogan, ograniczając im dostęp do zakładanych przez siebie obiektów takich jak przytułki czy szpitale.
fałsz
prawda
fałsz
Skutkiem chrztu Polski był rozwój kultury na obszarze całego kraju.
prawda
fałsz
prawda
Podczas bitwy pod Cedynią zginął margrabia Hodon.
fałsz
prawda
fałsz
Jak nazywa się najstarszy dokument opisujący kształt granic Polski?
Dagome iudex