Strona 1

Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji

Pytanie 1
Jaką część obszaru rosji stanowią niziny?
około 1/2
około 1/4
około 2/5
około 3/4
Pytanie 2
Jaka jest liczba ludności Rosji?
około 128,5 mln
około 157,7 mln
około 144,5 mln
około 162,6 mln
Pytanie 3
Jaka jest powierzchnia Rosji?
15,6 mln km²
21,3 mln km²
17,1 mln km²
19,4 mln km²
Pytanie 4
Jaka część Rosji znajduje się w Europie?
około 1/2 powierzchni kraju
około 1/4 powierzchni kraju
około 1/3 powierzchni kraju
Pytanie 5
Najdłuższą rzeką Europy jest:
Don
Kama
Oka
Wołga
Pytanie 6
Jakie jest największe jezioro Rosji?
Chanka
Bajkał
Ładoga
Keta
Pytanie 7
Ile stref czasowych występuje w Rosji?
pięć
dziewięć
cztery
siedem
Pytanie 8
Największa część Rosjan zatrudniona jest w sektorze:
rolnictwa
usług
przemysłu