Fiszki

Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 1884 razy
Jaką część obszaru rosji stanowią niziny?
około 2/5
około 3/4
około 1/4
około 1/2
około 3/4
Jaka jest liczba ludności Rosji?
około 144,5 mln
około 157,7 mln
około 128,5 mln
około 162,6 mln
około 144,5 mln
Jaka jest powierzchnia Rosji?
19,4 mln km²
17,1 mln km²
15,6 mln km²
21,3 mln km²
17,1 mln km²
Jaka część Rosji znajduje się w Europie?
około 1/4 powierzchni kraju
około 1/3 powierzchni kraju
około 1/2 powierzchni kraju
około 1/4 powierzchni kraju
Najdłuższą rzeką Europy jest:
Don
Kama
Oka
Wołga
Wołga
Jakie jest największe jezioro Rosji?
Bajkał
Keta
Chanka
Ładoga
Bajkał
Ile stref czasowych występuje w Rosji?
siedem
cztery
dziewięć
pięć
dziewięć
Największa część Rosjan zatrudniona jest w sektorze:
usług
przemysłu
rolnictwa
usług
Zaznacz rosyjskie okręgi przemysłowe zlokalizowane w Azji.
Petersburski
Nadbajkalski
Zachodniosyberyjski
Nadwołżański
Dalekowschodni
Kuźniecki
Nadbajkalski
Zachodniosyberyjski
Dalekowschodni
Kuźniecki
Rosja jest samowystarczalnym państwem pod względem produkcji żywności?
fałsz
prawda
fałsz
Spadek rosyjskiego PKB podyktowany jest nałożeniem na ten kraj sankcji.
prawda
fałsz
prawda
Rosyjskie rolnictwo jest wysoko rozwinięte.
prawda
fałsz
fałsz
Zaznacz strefy klimatyczne które występują na terytorium Rosji.
okołobiegunowy
zwrotnikowy
umiarkowany chłodny
podzwrotnikowy
umiarkowany ciepły
okołobiegunowy
umiarkowany chłodny
podzwrotnikowy
umiarkowany ciepły
Uzupełnij zdanie.
Tundra występuje głównie w
. . . . . . . .
części Rosji.
Tundra występuje głównie w azjatyckiej części Rosji.
Uzupełnij zdanie.
Większość terenów rolniczych znajduje się w
. . . . . . . .
części Rosji oraz na południu Niziny
. . . . . . . .
.
Większość terenów rolniczych znajduje się w europejskiej części Rosji oraz na południu Niziny Zachodniosyberyjskiej.
Obiekt przedstawiony na zdjęciu to:
Cerkiew Czesmeńska
Sobór Fiodorowskiej Ikony Matki Bożej
Cerkiew Wasyla Błogosławionego
Cerkiew Wszechmiłującego Zbawiciela
Cerkiew Wasyla Błogosławionego
Jakie miasta łączy Kolej Transsyberyjska?
Moskwę i Władywostok
Petersburg i Norylsk
Petersburg i Władywostok
Moskwę i Norylsk
Moskwę i Władywostok
Ile wynosi długość trasy Kolei Transsyberyjskiej?
9864 km
8701 km
10017 km
9289 km
9289 km