Pytania i odpowiedzi

Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 1860 razy
Pytanie 1
Jaką część obszaru rosji stanowią niziny?
około 3/4
Pytanie 2
Jaka jest liczba ludności Rosji?
około 144,5 mln
Pytanie 3
Jaka jest powierzchnia Rosji?
17,1 mln km²
Pytanie 4
Jaka część Rosji znajduje się w Europie?
około 1/4 powierzchni kraju
Pytanie 5
Najdłuższą rzeką Europy jest:
Wołga
Pytanie 6
Jakie jest największe jezioro Rosji?
Bajkał
Pytanie 7
Ile stref czasowych występuje w Rosji?
dziewięć
Pytanie 8
Największa część Rosjan zatrudniona jest w sektorze:
usług
Pytanie 9
Zaznacz rosyjskie okręgi przemysłowe zlokalizowane w Azji.
Nadbajkalski
Dalekowschodni
Kuźniecki
Zachodniosyberyjski
Pytanie 10
Rosja jest samowystarczalnym państwem pod względem produkcji żywności?
fałsz
Pytanie 11
Spadek rosyjskiego PKB podyktowany jest nałożeniem na ten kraj sankcji.
prawda
Pytanie 12
Rosyjskie rolnictwo jest wysoko rozwinięte.
fałsz
Pytanie 13
Zaznacz strefy klimatyczne które występują na terytorium Rosji.
okołobiegunowy
umiarkowany ciepły
umiarkowany chłodny
podzwrotnikowy
Pytanie 14
Uzupełnij zdanie.
Tundra występuje głównie w
azjatyckiej
części Rosji.
Pytanie 15
Uzupełnij zdanie.
Większość terenów rolniczych znajduje się w
europejskiej
części Rosji oraz na południu Niziny
Zachodniosyberyjskiej
.
Pytanie 16
Obiekt przedstawiony na zdjęciu to:
Cerkiew Wasyla Błogosławionego
Pytanie 17
Jakie miasta łączy Kolej Transsyberyjska?
Moskwę i Władywostok
Pytanie 18
Ile wynosi długość trasy Kolei Transsyberyjskiej?
9289 km