Strona 1

Parzydełkowce - najprostsze zwierzęta tkankowe

Pytanie 1
Które z wymienionych zwierząt zaliczamy do parzydełkowców?
stułbia pospolita
nereida różnokolorowa
ukwiał koński
chełbia modra
wypławek tygrysi
Pytanie 2
Która postać parzydełkowców wyposażona jest w stopę?
polip
meduza
Pytanie 3
Gdzie zlokalizowane są komórki parzydełkowe?
na czułkach i ramionach
na całej powierzchni ciała parzydełkowca
w otworze gębowym
w jamie chłonąco-trawiącej
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie dotyczące przaydełkowców.
Parzydełkowce żyją w środowisku
wodnym
,
zarówno słono jak i słodkowodnym
oraz
wszystkie są drapieżnikami
.
Pytanie 5
Jak nazywamy skupienie połączonych ze sobą organizmów przedstawicieli jednego gatunku?
Pytanie 6
Połącz w pary postać parzydełkowca ze sposobem jego funkcjonowania.
meduza
życie w pojedynkę
polip
życie w skupisku
Pytanie 7
Jaki kolor gruczołów płciowych występuje u samic u chełbii modrej?
zielony
biały
różowy
niebieski
Pytanie 8
Zaznacz układy występujące u parzydełkowców:
oddechowy
pokarmowy
krążenia
wydalniczy