Test z Biologii

Parzydełkowce - najprostsze zwierzęta tkankowe

Pytanie 1
Które z wymienionych zwierząt zaliczamy do parzydełkowców?
Pytanie 2
Która postać parzydełkowców wyposażona jest w stopę?
Pytanie 3
Gdzie zlokalizowane są komórki parzydełkowe?
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie dotyczące przaydełkowców.
Pytanie 5
Jak nazywamy skupienie połączonych ze sobą organizmów przedstawicieli jednego gatunku?
Pytanie 6
Połącz w pary postać parzydełkowca ze sposobem jego funkcjonowania.
Dalej