Pytania i odpowiedzi

Parzydełkowce - najprostsze zwierzęta tkankowe

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 6 dotyczący zagadnienia parzydełkowców.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 11218 razy
Pytanie 1
Które z wymienionych zwierząt zaliczamy do parzydełkowców?
chełbia modra
stułbia pospolita
ukwiał koński
Pytanie 2
Która postać parzydełkowców wyposażona jest w stopę?
polip
Pytanie 3
Gdzie zlokalizowane są komórki parzydełkowe?
na czułkach i ramionach
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie dotyczące przaydełkowców.
Parzydełkowce żyją w środowisku
wodnym
,
zarówno słono jak i słodkowodnym
oraz
wszystkie są drapieżnikami
.
Pytanie 5
Jak nazywamy skupienie połączonych ze sobą organizmów przedstawicieli jednego gatunku?
kolonią
Pytanie 6
Połącz w pary postać parzydełkowca ze sposobem jego funkcjonowania.
polip
życie w skupisku
meduza
życie w pojedynkę
Pytanie 7
Jaki kolor gruczołów płciowych występuje u samic u chełbii modrej?
różowy
Pytanie 8
Zaznacz układy występujące u parzydełkowców:
pokarmowy
Pytanie 9
Zaznacz postaci w których występuje stułbia płowa:
polip
Pytanie 10
Zaznacz postaci w których występuje chełbia modra:
polip
meduza
Pytanie 11
Zaznacz postaci w których występuje ukwiał tęgoczułki:
polip
Pytanie 12
Które z parzydełkowców wytwarzają szkielet?
koralowce madreporowe
korale szlachetne
Pytanie 13
Gdzie można napotkać rafy koralowe?
Rafy koralowe występują najczęściej
w strefach przybrzeżnych
na głębokości
od 20 do 30
metrów. Zbudowane są między innymi z
wapiennych szkieletów
martwych koralowców.
Pytanie 14
Rafy koralowe powstają w wodach mórz i oceanów, w których temperatura nie spada poniżej:
20 °C
Pytanie 15
W jaki sposób meduzy poruszają się w środowisku wodnym?
ruchem odrzutowym