Fiszki

Parzydełkowce - najprostsze zwierzęta tkankowe

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 dotyczący zagadnienia parzydełkowców.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 11252 razy
Które z wymienionych zwierząt zaliczamy do parzydełkowców?
ukwiał koński
stułbia pospolita
wypławek tygrysi
chełbia modra
nereida różnokolorowa
ukwiał koński
stułbia pospolita
chełbia modra
Która postać parzydełkowców wyposażona jest w stopę?
polip
meduza
polip
Gdzie zlokalizowane są komórki parzydełkowe?
na czułkach i ramionach
na całej powierzchni ciała parzydełkowca
w otworze gębowym
w jamie chłonąco-trawiącej
na czułkach i ramionach
Uzupełnij zdanie dotyczące przaydełkowców.
Parzydełkowce żyją w środowisku
. . . . . . . .
,
. . . . . . . .
oraz
. . . . . . . .
.
Parzydełkowce żyją w środowisku wodnym, zarówno słono jak i słodkowodnym oraz wszystkie są drapieżnikami.
Jak nazywamy skupienie połączonych ze sobą organizmów przedstawicieli jednego gatunku?
kolonią
Połącz w pary postać parzydełkowca ze sposobem jego funkcjonowania.
polip
meduza
życie w skupisku
życie w pojedynkę
polip
życie w skupisku
meduza
życie w pojedynkę
Jaki kolor gruczołów płciowych występuje u samic u chełbii modrej?
niebieski
zielony
różowy
biały
różowy
Zaznacz układy występujące u parzydełkowców:
wydalniczy
pokarmowy
oddechowy
krążenia
pokarmowy
Zaznacz postaci w których występuje stułbia płowa:
meduza
polip
polip
Zaznacz postaci w których występuje chełbia modra:
polip
meduza
polip
meduza
Zaznacz postaci w których występuje ukwiał tęgoczułki:
polip
meduza
polip
Które z parzydełkowców wytwarzają szkielet?
stułbiopławy
korale szlachetne
ukwiały
koralowce madreporowe
krążkopławy
korale szlachetne
koralowce madreporowe
Gdzie można napotkać rafy koralowe?
Rafy koralowe występują najczęściej
. . . . . . . .
na głębokości
. . . . . . . .
metrów. Zbudowane są między innymi z
. . . . . . . .
martwych koralowców.
Rafy koralowe występują najczęściej w strefach przybrzeżnych na głębokości od 20 do 30 metrów. Zbudowane są między innymi z wapiennych szkieletów martwych koralowców.
Rafy koralowe powstają w wodach mórz i oceanów, w których temperatura nie spada poniżej:
30 °C
15 °C
20 °C
25 °C
20 °C
W jaki sposób meduzy poruszają się w środowisku wodnym?
pływając
ruchem wijącym
ruchem odrzutowym
ruchem odrzutowym