Strona 1

Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw

Pytanie 1
Jaka jest przybliżona liczba ludności Europy?
620 mln
470 mln
560 mln
480 mln
Pytanie 2
Czym jest gęstość zaludnienia?
liczbą ludności przypadająca na określony obszar
liczbą ludności przypadająca na określoną jednostkę powierzchni
liczbą ludności zamieszkującą określony kontynent
Pytanie 3
Którym pod względem gęstości zaludnienia kontynentem jest Europa?
pierwszym
czwartym
drugim
trzecim
Pytanie 4
Rozmieszczenie ludności w Europie jest:
nierównomierne
równomierne
Pytanie 5
Najmniejsza gęstość zaludnienia jest charakterystyczna dla:
Europy wschodniej
Europy środkowej
Europy północnej
Europy południowej
Pytanie 6
Które z wymienionych państw ma najmniejszą gęstość zaludnienia?
Finlandia
Polska
Wielka Brytania
Monako
Pytanie 7
Jak zmienia się liczba ludności w Europie?
przybywa około 5 milionów ludzi rocznie
przybywa około 1 miliona ludzi rocznie
ubywa około 1 miliona ludzi rocznie
ubywa około 5 milionów ludzi rocznie
Pytanie 8
Najwięcej europejskich małżeństw decyduje się na:
posiadanie dwóch dzieci
nie posiadanie ani jednego dziecka
posiadanie jednego dziecka