Test z Geografii

Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw

Pytanie 1
Jaka jest przybliżona liczba ludności Europy?
Pytanie 2
Czym jest gęstość zaludnienia?
Pytanie 3
Którym pod względem gęstości zaludnienia kontynentem jest Europa?
Pytanie 4
Rozmieszczenie ludności w Europie jest:
Pytanie 5
Najmniejsza gęstość zaludnienia jest charakterystyczna dla:
Pytanie 6
Które z wymienionych państw ma najmniejszą gęstość zaludnienia?
Dalej