Fiszki

Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw

Test w formie fiszek Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 9241 razy
Jaka jest przybliżona liczba ludności Europy?
620 mln
560 mln
480 mln
470 mln
470 mln
Czym jest gęstość zaludnienia?
liczbą ludności przypadająca na określony obszar
liczbą ludności zamieszkującą określony kontynent
liczbą ludności przypadająca na określoną jednostkę powierzchni
liczbą ludności przypadająca na określoną jednostkę powierzchni
Którym pod względem gęstości zaludnienia kontynentem jest Europa?
trzecim
drugim
pierwszym
czwartym
drugim
Rozmieszczenie ludności w Europie jest:
równomierne
nierównomierne
równomierne
Najmniejsza gęstość zaludnienia jest charakterystyczna dla:
Europy południowej
Europy północnej
Europy wschodniej
Europy środkowej
Europy północnej
Które z wymienionych państw ma najmniejszą gęstość zaludnienia?
Polska
Finlandia
Monako
Wielka Brytania
Finlandia
Jak zmienia się liczba ludności w Europie?
ubywa około 1 miliona ludzi rocznie
przybywa około 5 milionów ludzi rocznie
przybywa około 1 miliona ludzi rocznie
ubywa około 5 milionów ludzi rocznie
przybywa około 1 miliona ludzi rocznie
Najwięcej europejskich małżeństw decyduje się na:
posiadanie dwóch dzieci
nie posiadanie ani jednego dziecka
posiadanie jednego dziecka
posiadanie jednego dziecka
Piramida wieku przedstawiona na zdjęciu obrazuje przykład społeczeństwa:
młodego
starzejącego się
starzejącego się
Który z europejskich krajów cechuje się młodym społeczeństwem?
Turcja
Włochy
Rosja
Niemcy
Turcja
Zwiększone wydatki na służbę zdrowia i mniejsze wpływy do budżetu to konsekwencje:
starzejącego się społeczeństwa
młodego społeczeństwa
starzejącego się społeczeństwa
Jakie czynniki mają decydujący wpływ na starzenie się społeczeństw?
odkładanie posiadania potomstwa na później
wysoka śmiertelność ludzi w wieku produkcyjnym
wysoki poziom opieki zdrowotnej dla seniorów
decydowanie się na mniejszą ilość dzieci
odkładanie posiadania potomstwa na później
wysoki poziom opieki zdrowotnej dla seniorów
decydowanie się na mniejszą ilość dzieci