Pytania i odpowiedzi

Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 9195 razy
Pytanie 1
Jaka jest przybliżona liczba ludności Europy?
470 mln
Pytanie 2
Czym jest gęstość zaludnienia?
liczbą ludności przypadająca na określoną jednostkę powierzchni
Pytanie 3
Którym pod względem gęstości zaludnienia kontynentem jest Europa?
drugim
Pytanie 4
Rozmieszczenie ludności w Europie jest:
równomierne
Pytanie 5
Najmniejsza gęstość zaludnienia jest charakterystyczna dla:
Europy północnej
Pytanie 6
Które z wymienionych państw ma najmniejszą gęstość zaludnienia?
Finlandia
Pytanie 7
Jak zmienia się liczba ludności w Europie?
przybywa około 1 miliona ludzi rocznie
Pytanie 8
Najwięcej europejskich małżeństw decyduje się na:
posiadanie jednego dziecka
Pytanie 9
Piramida wieku przedstawiona na zdjęciu obrazuje przykład społeczeństwa:
starzejącego się
Pytanie 10
Który z europejskich krajów cechuje się młodym społeczeństwem?
Turcja
Pytanie 11
Zwiększone wydatki na służbę zdrowia i mniejsze wpływy do budżetu to konsekwencje:
starzejącego się społeczeństwa
Pytanie 12
Jakie czynniki mają decydujący wpływ na starzenie się społeczeństw?
decydowanie się na mniejszą ilość dzieci
odkładanie posiadania potomstwa na później
wysoki poziom opieki zdrowotnej dla seniorów