Strona 2

Ziemia w Układzie Słonecznym

Pytanie 9
Podczas nowiu:
widać całą tarczę Księżyca
widać połowę Księżyca
widać tylko sierp Księżyca
nie widać tarczy Księżyca
Pytanie 10
Planetą położoną najbliżej Słońca jest:
Wenus
Merkury
Pluton
Mars
Pytanie 11
Największą spośród planet skalistych jest:
Ziemia
Wenus
Merkury
Mars
Pytanie 12
Która z planet skalistych Układu Słonecznego ma dwa księżyce?
Wenus
Ziemia
Mars
Merkury
Pytanie 13
Połącz planetę skalistą z jej czasem okrążenia Słońca.
Ziemia
365 dni
Mars
687 dni
Merkury
88 dni
Wenus
224 dni
Pytanie 14
Największą planetą Układu Słonecznego jest:
Wenus
Neptun
Jowisz
Saturn
Pytanie 15
Planety olbrzymy zbudowane są głównie z:
wodoru i helu
azotu i dwutlenku węgla
wodoru i argonu
helu i ksenonu
Pytanie 16
Perseidy, Leonidy i Geminidy to przykłady
asteroid
rojów meteorów
komet
planetoid
Pytanie 17
Kometa Halleya odwiedza Układ Słoneczny co:
37 lat
64 lata
83 lata
76 lat