Pytania i odpowiedzi

Ziemia w Układzie Słonecznym

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający wiadomości z lekcji o układzie słonecznym dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 11297 razy
Pytanie 1
Z czego zbudowane jest Słońce?
z gazów
Pytanie 2
Jaka jest średnia odległość Ziemi od Słońca?
ok. 150 mln km
Pytanie 3
Ile plant okrąża Słońce?
osiem
Pytanie 4
Jaka planeta widoczna jest na zdjęciu?
Saturn
Pytanie 5
Zaznacz skaliste planety Układu Słonecznego.
Merkury
Wenus
Mars
Pytanie 6
Ile planet karłowatych znajduje się w Układzie Słonecznym?
pięć
Pytanie 7
Księżyce planet nazywamy ich:
satelitami
Pytanie 8
Jak długo zajmuje Księżycowi pełne okrążenie Ziemi?
27,7 dnia
Pytanie 9
Podczas nowiu:
nie widać tarczy Księżyca
Pytanie 10
Planetą położoną najbliżej Słońca jest:
Merkury
Pytanie 11
Największą spośród planet skalistych jest:
Ziemia
Pytanie 12
Która z planet skalistych Układu Słonecznego ma dwa księżyce?
Mars
Pytanie 13
Połącz planetę skalistą z jej czasem okrążenia Słońca.
Merkury
88 dni
Wenus
224 dni
Ziemia
365 dni
Mars
687 dni
Pytanie 14
Największą planetą Układu Słonecznego jest:
Jowisz
Pytanie 15
Planety olbrzymy zbudowane są głównie z:
wodoru i helu
Pytanie 16
Perseidy, Leonidy i Geminidy to przykłady
rojów meteorów
Pytanie 17
Kometa Halleya odwiedza Układ Słoneczny co:
76 lat