Fiszki

Ziemia w Układzie Słonecznym

Test w formie fiszek Test sprawdzający wiadomości z lekcji o układzie słonecznym dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 11270 razy
Z czego zbudowane jest Słońce?
z cieczy
z gazów
ze skał
z gazów
Jaka jest średnia odległość Ziemi od Słońca?
ok. 280 mln km
ok. 320 mln km
ok. 190 mln km
ok. 150 mln km
ok. 150 mln km
Ile plant okrąża Słońce?
osiem
siedem
dziewięć
dziesięć
osiem
Jaka planeta widoczna jest na zdjęciu?
Saturn
Wenus
Uran
Merkury
Saturn
Zaznacz skaliste planety Układu Słonecznego.
Saturn
Uran
Merkury
Mars
Jowisz
Neptun
Wenus
Merkury
Mars
Wenus
Ile planet karłowatych znajduje się w Układzie Słonecznym?
pięć
osiem
dwie
jedenaście
pięć
Księżyce planet nazywamy ich:
asteroidami
satelitami
stacjami
planetoidami
satelitami
Jak długo zajmuje Księżycowi pełne okrążenie Ziemi?
26,9 dnia
25,4 dnia
28,3 dnia
27,7 dnia
27,7 dnia
Podczas nowiu:
nie widać tarczy Księżyca
widać połowę Księżyca
widać całą tarczę Księżyca
widać tylko sierp Księżyca
nie widać tarczy Księżyca
Planetą położoną najbliżej Słońca jest:
Mars
Pluton
Wenus
Merkury
Merkury
Największą spośród planet skalistych jest:
Wenus
Merkury
Ziemia
Mars
Ziemia
Która z planet skalistych Układu Słonecznego ma dwa księżyce?
Merkury
Wenus
Mars
Ziemia
Mars
Połącz planetę skalistą z jej czasem okrążenia Słońca.
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
88 dni
224 dni
365 dni
687 dni
Merkury
88 dni
Wenus
224 dni
Ziemia
365 dni
Mars
687 dni
Największą planetą Układu Słonecznego jest:
Saturn
Jowisz
Neptun
Wenus
Jowisz
Planety olbrzymy zbudowane są głównie z:
helu i ksenonu
wodoru i argonu
azotu i dwutlenku węgla
wodoru i helu
wodoru i helu
Perseidy, Leonidy i Geminidy to przykłady
rojów meteorów
planetoid
komet
asteroid
rojów meteorów
Kometa Halleya odwiedza Układ Słoneczny co:
83 lata
64 lata
76 lat
37 lat
76 lat