Strona 1

Klasa 8, dział 4 - Polska po II Wojnie Światowej

Pytanie 1
Zaznacz "ziemie odzyskane"
Warmia i Mazury
Zaolzie
Śląsk
Wołyń
Pomorze wraz z Gdańskiem
Polesie
Pytanie 2
Jaką nazwę nosiła formacja policji politycznej wprowadzonej na terenach Polski po II wojnie światowej?
Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Urząd Wywiadu Wewnętrznego
Centralna Służba Bezpieczeństwa
Urząd Bezpieczeństwa
Pytanie 3
Jaki ustrój w Polsce wprowadzały zapisy tzw. małej konstytucji?
socjalizmu
demokracji ludowej
socjaldemokracji
Pytanie 4
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
uchwalenie konstytucji stalinowskiej
22 lipca 1952 r.
uchwalenie małej konstytucji
19 lutego 1947 r.
przemówienie Władysława Gomułki na Placu Defilad
24 października 1956 r.
śmierć Witolda Pileckiego
25 maja 1948 r.
przeprowadzenie sfałszowanego referendum "3 x tak"
30 czerwca 1946 r.
wybuch strajku generalnego w Poznaniu
28 czerwca 1956 r.
utworzenie PZPR
15 grudnia 1948 r.
Pytanie 5
Jak nazywano nurt w sztuce gloryfikujący socjalizm, kult pracy i rolę zwykłego człowieka?
Pytanie 6
Połącz termin z definicją.
przodownik pracy
osoba wypełniająca ponad założenia normy pracy w zakładach pracy Polski Ludowej
kolektywizacja
łączenie małych gospodarstw chłopskich w większe spółdzielnie
kułak
osoba posiadająca prywatne, duże gospodarstwo rolne
peweks
sklep, w którym można było nabyć towary zachodnie za zachodnią walutę
internowanie
siłowe przetrzymywanie osób w wyznaczonym miejscu bez prawa do opuszczenia ich
Pytanie 7
Czyje rządy określano mianem "małej stabilizacji"?
Władysława Gomułki
Edwarda Gierka
Edwarda Ochaba
Bolesława Bieruta
Pytanie 8
Jakie konsekwencje ponosili duchowni, którzy odmówili ślubowania wierności PRL w latach 50 XX wieku?
nie mogli pełnić posługi duszpasterskiej
byli wcielani do Ludowego Wojska Polskiego
byli deportowani z kraju
zamykano ich w więzieniach