Strona 1

Podstawy rachunkowości 1

Pytanie 1
Głównym zadaniem rachunkowości jest opracowanie i dostarczanie odbiorcom rzetelnych i wiarygodnych informacji ekonomicznych, odzwierciedlających sytuację majątkową i finansową podmiotu gospodarczego
F
P
Pytanie 2
Rachunkowość to:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
narzędzie zorientowane na odzwierciedlanie rzeczywistych stanów procesów i wyników
ideologia
system informacyjny albo informacyjno-kontrolny
język działalności gospodarczej oraz międzynarodowy język biznesu
system pomiaru wartości
system ewidencji zdarzeń gospodarczych
Pytanie 3
Produkty działalności rachunkowości:
sprawozdania finansowe
wszystkie odpowiedzi są poprawne
analizy i raporty wewnętrzne
zapisy w księgach rachunkowych
Pytanie 4
rachunkowość to empiryczna, stosowana nauka społeczna
F
P
Pytanie 5
Typologia rachunkowości: finansowa (....) i zarządcza (....)
Pytanie 6
W rachunkowości finansowej informacje są prezentowane głównie do wewnętrznych odbiorców jednostki gospodarczej
P
F
Pytanie 7
W rachunkowości zarządczej informacje opracowuje się według ściśle regulowanych prawnie zasad a w rachunkowości finansowej są opracowywane wg. reguł i zasad przyjętych w danym przedsiębiorstwie
P
F
Pytanie 8
W rachunkowości zarządczej dostarczane informacje dotyczą przeszłości i przyszłości a w rachunkowości finansowej dotyczą przeszłości, są jednak ważne dla ustalenia założeń przyszłościowych
F
P