Testy oznaczone tagiem: rachunkowosc

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #rachunkowosc

REKLAMA
OKROPNIE TRUDNE RZECZY. NA SZCZĘŚCIE MAMY ŚCIĄGĘ! Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
funkcje, zasady rachunkowości
zasady funkcjonowania kont księgowych
rachunek zysków i strat
ewidencja księgowa operacji gospodarczych
podstawy prawne w rachunkowości, wycena w rachunkowości
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość finansowa
REKLAMA
Rachunkowość Finansowa
Opis
Pytania dotyczą rachunkowości zarządczej.