Pytania i odpowiedzi

Podstawy rachunkowości 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. funkcje, zasady rachunkowości
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2848 razy
Pytanie 1
Głównym zadaniem rachunkowości jest opracowanie i dostarczanie odbiorcom rzetelnych i wiarygodnych informacji ekonomicznych, odzwierciedlających sytuację majątkową i finansową podmiotu gospodarczego
P
Pytanie 2
Rachunkowość to:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 3
Produkty działalności rachunkowości:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 4
rachunkowość to empiryczna, stosowana nauka społeczna
P
Pytanie 5
Typologia rachunkowości: finansowa (....) i zarządcza (....)
Pytanie 6
W rachunkowości finansowej informacje są prezentowane głównie do wewnętrznych odbiorców jednostki gospodarczej
F
Pytanie 7
W rachunkowości zarządczej informacje opracowuje się według ściśle regulowanych prawnie zasad a w rachunkowości finansowej są opracowywane wg. reguł i zasad przyjętych w danym przedsiębiorstwie
F
Pytanie 8
W rachunkowości zarządczej dostarczane informacje dotyczą przeszłości i przyszłości a w rachunkowości finansowej dotyczą przeszłości, są jednak ważne dla ustalenia założeń przyszłościowych
P
Pytanie 9
Przedmiotem rachunkowości jest zbiór operacji gospodarczych, czyli każdych zdarzeń gospodarczych wyrażonych w mierniku pieniężnym i wpływających na zmianę w stanie majątkowym i finansowym podmiotu gospodarczego, mających miejsce w określonym czasie i w danej jednostce gospodarczej
P
Pytanie 10
Podmiotowy charakter rachunkowości ogranicza się do rejestracji zdarzeń księgowych dotyczących danego podmiotu gospodarczego (podmiotem są poszczególne podmioty gospodarcze)
P
Pytanie 11
Spółki cywilne muszą prowadzić pełną księgowość
F
Pytanie 12
Jeśli w poprzednim roku nie przekroczyliśmy .... euro to nie musimy stosować pełnej księgowości
Pytanie 13
karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to .... a podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) to ....
Pytanie 14
Funkcje rachunkowości: dostarczanie informacji poszczególnym osobom zainteresowanym
funkcja informacyjna
Pytanie 15
funkcje rachunkowości: ochrona majątku (np. sprawdzenie czy sprzedaż jest OK lub czy zysk jest OK, czy nie ma marnotrawstwa) - inwentaryzacja
funkcja kontrolna
Pytanie 16
funkcje rachunkowości: dokumentowanie wszystkich operacji gospodarczych (zapis w księgach rachunkowych)
funkcja rejestracyjna
Pytanie 17
funkcje rachunkowości: interpretacja zapisów na kontach, ocenia działalność jednostki gospodarczej i efektywności wykorzystania zasobów lub ujawnienie nieprawidłowości
funkcja analityczna
Pytanie 18
funkcje rachunkowości: zestawienia, sprawozdania i raporty dostosowane do potrzeb decyzyjnych firmy, funkcja ta realizowana jest w etapie końcowym, czyli podczas raportowania
funkcja sprawozdawcza
Pytanie 19
funkcje rachunkowości: księgi rachunkowe jako dowód w postępowaniach podatkowych
funkcja dowodowa
Pytanie 20
funkcje rachunkowości: jest interpretowana jako pobudzenie firmy do działania, oznacza racjonalizacje gospodarowania
funkcja optymalizacyjna