Fiszki

Podstawy rachunkowości 1

Test w formie fiszek funkcje, zasady rachunkowości
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2976 razy
Głównym zadaniem rachunkowości jest opracowanie i dostarczanie odbiorcom rzetelnych i wiarygodnych informacji ekonomicznych, odzwierciedlających sytuację majątkową i finansową podmiotu gospodarczego
F
P
P
Rachunkowość to:
ideologia
system ewidencji zdarzeń gospodarczych
system pomiaru wartości
wszystkie odpowiedzi są poprawne
system informacyjny albo informacyjno-kontrolny
narzędzie zorientowane na odzwierciedlanie rzeczywistych stanów procesów i wyników
język działalności gospodarczej oraz międzynarodowy język biznesu
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Produkty działalności rachunkowości:
analizy i raporty wewnętrzne
wszystkie odpowiedzi są poprawne
zapisy w księgach rachunkowych
sprawozdania finansowe
wszystkie odpowiedzi są poprawne
rachunkowość to empiryczna, stosowana nauka społeczna
P
F
P
Typologia rachunkowości: finansowa (....) i zarządcza (....)
W rachunkowości finansowej informacje są prezentowane głównie do wewnętrznych odbiorców jednostki gospodarczej
F
P
F
W rachunkowości zarządczej informacje opracowuje się według ściśle regulowanych prawnie zasad a w rachunkowości finansowej są opracowywane wg. reguł i zasad przyjętych w danym przedsiębiorstwie
F
P
F
W rachunkowości zarządczej dostarczane informacje dotyczą przeszłości i przyszłości a w rachunkowości finansowej dotyczą przeszłości, są jednak ważne dla ustalenia założeń przyszłościowych
F
P
P
Przedmiotem rachunkowości jest zbiór operacji gospodarczych, czyli każdych zdarzeń gospodarczych wyrażonych w mierniku pieniężnym i wpływających na zmianę w stanie majątkowym i finansowym podmiotu gospodarczego, mających miejsce w określonym czasie i w danej jednostce gospodarczej
P
F
P
Podmiotowy charakter rachunkowości ogranicza się do rejestracji zdarzeń księgowych dotyczących danego podmiotu gospodarczego (podmiotem są poszczególne podmioty gospodarcze)
P
F
P
Spółki cywilne muszą prowadzić pełną księgowość
F
P
F
Jeśli w poprzednim roku nie przekroczyliśmy .... euro to nie musimy stosować pełnej księgowości
karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to .... a podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) to ....
Funkcje rachunkowości: dostarczanie informacji poszczególnym osobom zainteresowanym
funkcja rejestracyjna
funkcja kontrolna
funkcja optymalizacyjna
funkcja sprawozdawcza
funkcja analityczna
funkcja dowodowa
funkcja informacyjna
funkcja informacyjna
funkcje rachunkowości: ochrona majątku (np. sprawdzenie czy sprzedaż jest OK lub czy zysk jest OK, czy nie ma marnotrawstwa) - inwentaryzacja
funkcja analityczna
funkcja dowodowa
funkcja kontrolna
funkcja optymalizacyjna
funkcja sprawozdawcza
funkcja kontrolna
funkcje rachunkowości: dokumentowanie wszystkich operacji gospodarczych (zapis w księgach rachunkowych)
funkcja sprawozdawcza
funkcja dowodowa
funkcja analityczna
funkcja rejestracyjna
funkcja rejestracyjna
funkcje rachunkowości: interpretacja zapisów na kontach, ocenia działalność jednostki gospodarczej i efektywności wykorzystania zasobów lub ujawnienie nieprawidłowości
funkcja optymalizacyjna
funkcja analityczna
funkcja dowodowa
funkcja informacyjna
funkcja analityczna
funkcje rachunkowości: zestawienia, sprawozdania i raporty dostosowane do potrzeb decyzyjnych firmy, funkcja ta realizowana jest w etapie końcowym, czyli podczas raportowania
funkcja dowodowa
funkcja analityczna
funkcja sprawozdawcza
funkcja informacyjna
funkcja sprawozdawcza
funkcje rachunkowości: księgi rachunkowe jako dowód w postępowaniach podatkowych
funkcja dowodowa
funkcja kontrolna
funkcja rejestracyjna
funkcja sprawozdawcza
funkcja dowodowa
funkcje rachunkowości: jest interpretowana jako pobudzenie firmy do działania, oznacza racjonalizacje gospodarowania
funkcja optymalizacyjna
funkcja sprawozdawcza
funkcja analityczna
funkcja kontrolna
funkcja optymalizacyjna