Stowarzyszenie umarłych poetów, Test z Lektury

Sprawdzian wiedzy znajomości lektury "Stowarzyszenie umarłych poetów" autorstwa N.H. Kleinbaum Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 24 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Stowarzyszenie umarłych poetów"

1) Gdzie dzieje się akcja utworu?
2) Jak nazywa się nowy nauczyciel literatury w akademii?
3) Jak nazywa się nowy uczeń akademii przeniesiony przez rodziców z Balincrest?
4) Na jakie zajęcia pozalekcyjne chciał dostać się Todd?
5) Kto zajmował się tworzeniem Pamiątkowej Księgi Akademii?
6) Na powitanie pan Keating recytuje wiersz Walta Whitmanna pod tytułem:
7) Jak nazywa się dziewczyna, która oczarowała Knoxa podczas wizyty u państwa Danburrych?
8) Czyją dziewczyną była Chris?
9) Czy pan Keating był kiedyś uczniem Akademii?
10) Skąd chłopcy dowiedzieli się o Stowarzyszeniu Umarłych Poetów?
11) Gdzie spotykało się Stowarzyszenie Umarłych Poetów?
12) Skąd wzięła się nazwa "Stowarzyszeniem Umarłych Poetów"?
13) Dlaczego Todd Anderson nie chciał przyjść na spotkanie stowarzyszenia?
14) W jakim przedstawieniu Neil chciał wziąć udział?
15) Na jakim instrumencie grał Charlie?
16) Kto był przekonany że jego rodzice kochają tylko jego starszego brata, bo jemu się wszystko udaje?
17) Kto przemycił do gazetki szkolnej tekst, w którym apelował o przyjęcie do Akademii przedstawicielek płci pięknej?
18) Czy pan Perry popierał zacięcie swojego syna do aktorstwa?
19) Co Knox podarował Chris podczas jej zajęć w gimnazjum?
20) Co według założeń ojca miał studiować Neil?
21) Co się stało z Neilem po tym jak został zabrany z Akademii do domu?
22) Kto zdekonspirował chłopców u dyrektora?
23) Za co Charlie został wydalony z Akademii?
24) Czy pan Keating został zwolniony z pracy w Akademii?