Test z języka polskiego

Don Kichot z La Manchy

Test ze znajomości "Kon Kichot z La Manchy" autorstwa Miguel de Cervantesa Saavedra.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 4074 razy