Powtórzenie: Stowarzyszenie umarłych poetów

Sprawdzian wiedzy znajomości lektury "Stowarzyszenie umarłych poetów" autorstwa N.H. Kleinbaum

Lektury szkolne, powtórzenie. 24 pytań.

Gdzie dzieje się akcja utworu?
w Akademii Welltona
Jak nazywa się nowy nauczyciel literatury w akademii?
John Keating
Jak nazywa się nowy uczeń akademii przeniesiony przez rodziców z Balincrest?
Todd Anderson
Na jakie zajęcia pozalekcyjne chciał dostać się Todd?
wioślarstwo
Kto zajmował się tworzeniem Pamiątkowej Księgi Akademii?
Neil
Na powitanie pan Keating recytuje wiersz Walta Whitmanna pod tytułem:
O, Kapitanie, Mój Kapitanie!
Jak nazywa się dziewczyna, która oczarowała Knoxa podczas wizyty u państwa Danburrych?
Chris Noel
Czyją dziewczyną była Chris?
Cheta
Czy pan Keating był kiedyś uczniem Akademii?
tak
Skąd chłopcy dowiedzieli się o Stowarzyszeniu Umarłych Poetów?
z księgi pamiątkowej rocznika pana Keatinga
Gdzie spotykało się Stowarzyszenie Umarłych Poetów?
w pobliskiej grocie
Skąd wzięła się nazwa "Stowarzyszeniem Umarłych Poetów"?
ponieważ żeby stać się prawdziwym jego członkiem, trzeba było być jego częścią przez całe życie
Dlaczego Todd Anderson nie chciał przyjść na spotkanie stowarzyszenia?
bał się publicznego czytania poezji przed swoimi kolegami
W jakim przedstawieniu Neil chciał wziąć udział?
Sen nocy letniej
Na jakim instrumencie grał Charlie?
saksofonie
Kto był przekonany że jego rodzice kochają tylko jego starszego brata, bo jemu się wszystko udaje?
Todd
Kto przemycił do gazetki szkolnej tekst, w którym apelował o przyjęcie do Akademii przedstawicielek płci pięknej?
Charlie
Czy pan Perry popierał zacięcie swojego syna do aktorstwa?
nie
Co Knox podarował Chris podczas jej zajęć w gimnazjum?
zmarznięte róże
Co według założeń ojca miał studiować Neil?
medycynę
Co się stało z Neilem po tym jak został zabrany z Akademii do domu?
zastrzelił się z rewolweru
Kto zdekonspirował chłopców u dyrektora?
Cameron
Za co Charlie został wydalony z Akademii?
za uderzenie Camerona
Czy pan Keating został zwolniony z pracy w Akademii?
tak

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.