Strona 1

Reformacja - czas wielkich zmian

Pytanie 1
Darowanie grzechów w zamian za uiszczenie opłaty nazywamy:
Pytanie 2
W którym roku Marcin Luter wystąpił ze swoją krytyką zakonników kościelnych?
w 1524 r.
w 1534 r.
w 1527 r.
w 1517 r.
Pytanie 3
Zaznacz zdania prawdziwe.
Kościół katolicki oferował odpusty za grzechy, których jeszcze nie popełniono.
Prawda
Marcin Luter był zakonnikiem, medykiem i zielarzem.
Fałsz
Handel odpustami nasilił się ze względu na potrzebę zebrania pieniędzy na przebudowę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie.
Prawda
Marcin Luter uważał że podstawą łaski bożej potrzebnej do zbawienia jest ubóstwo i pielgrzymowanie.
Fałsz
Pytanie 4
*Do jakiego zakonu należał Marcin Luter
Franciszkanów
Benedyktynów
Cystersów
Augustianów
Pytanie 5
W którym roku Luter wystąpił ze swoimi tezami
Pytanie 6
W jakim mieście według legendy, Marcin Luter przybił kartę z zapisanymi tezami do drzwi kościoła?
w Quedlinburgu
w Hamburgu
w Kolonii
w Wittenberdze
Pytanie 7
Ile tez sformułował Luter w swoim piśmie krytykującym kościół?
Pytanie 8
W jakim mieście aktywnie działał Jan Kalwin?
w Genewie
w Brugii
w Zurychu
w Gandawie