Fizjologia - baza pytań cz. 2, test online. Inne.

Egzamin z fizjologii zwierząt Test dla studentów . Test składa się z 132 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia - baza pytań cz. 2"

1) Wskaż właściwe stwierdzenie:
2)
3)
4) Wskaż niewłaściwą odpowiedź. Hipoksja wysokościowa nie jest przyczyną:
5) Jaki rodzaj posiłków sprzyja szybkiej odbudowie węglowodanów po długim biegu lub jeździe na rowerze:
6) Wskaż prawdziwe stwierdzenie:
7) Wskaż właściwe stwierdzenie:
8)
9) Uszkodzenie móżdżku:
10) Główny substrat energetyczny wykorzystywany przez płód to:
11) Uroguanilina:
12) Glukagon:
13) Wskaż właściwą odpowiedź:
14) Zjawisko “rozniecania” czynności neuronów w przypadku bólu patologicznego jest spowodowane:
15) Wskaż właściwe stwierdzenie dotyczące fal alfa w zapisie EEG:
16) Do kwasicy oddechowej może dojść na skutek:
17) Wysoka zdolność rozróżniania tonów zależy od:
18) Do czynników zapobiegających wystąpieniu obrzęku płuc należą:
19) Podczas pracy serca największe zużycie energii i pochłanianie tlenu występują podczas:
20)
21)
22) Wielkość filtracji kłębuszkowej zależy od:
23) Wskaż prawdziwe stwierdzenie:
24) Wskaż prawdziwe stwierdzenie:
25) Podwójne unerwienie współczulne i przywspółczulne jest nieobecne w:
26)
27)
28)
29)
30)
31) Wskaż właściwe stwierdzenie:
32)
33) Migotanie przedsionków spowoduje:
34)
35) Wazopresyna wywiera następujące działania zwiększające zdolność nerek do zagęszczania moczu z jednym wyjątkiem, który należy zaznaczyć
36) W skład pojemności życiowej płuc wchodzą:
37) Uporczywe wymioty mogą spowodować :
38) W przypadku stwierdzenia podwyższonego ciśnienia śródgałkowego trzeba unikać stosowania lub stosować z wielką ostrożnością
39) Głównymi ligandami receptorów opioidowych są:
40) Metodą potencjałów wywołanych wykazano, że obszar czuciowy mowy (Wernickego) wykazuje wzmożoną aktywność
41) Średnie ciśnienie tętnicze w dużym krążeniu znacznie przekracza średnie ciśnienie tętnicze w tętnicy płucnej ponieważ
42) Jakie zmiany przystosowawcze zachodzą w łożysku naczyniowym na skutek rozciągania przez zwiększone ciśnienie tętnicze
43) Wskaż właściwą odpowiedź:
44) Wydzielanie naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) wzrasta pod wpływem:
45)
46)
47) W węźle zatokowo-przedsionkowym w powstawaniu powolnej spoczynkowej depolaryzacji biorą udział następujące prądy jonowe
48) Jaka część oporu oddechowego dla przepływu powietrza przypada na drogi oddechowe o dużym i średnim przekroju?
49) Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej, poniżej którego następuje groźne dla życia zmniejszenie transportu tlenu do tkanek wynosi:
50) Sen REM ma następujące cechy charakterystyczne z wyjątkiem jednej, którą trzeba wskazać
51) Wydzielanie insuliny wzrasta pod wpływem:
52)
53) W obrębie zwojów podstawy dopamina przekazuje informację między:
54) Wzrost stężenia jonów wapnia w komórce może spowodować:
55) Komórki Purkinjego w móżdżku
56)
57) Wentylacja płuc zależy od:
58)
59)
60) Uporczywe wymioty prowadzą do:
61) Upośledzenie pamięci nazwisk jest objawem
62)
63)
64) Najwcześniejszą reakcją podczas ekspozycji na wysoką temperaturę otoczenia jest:
65) Uszkodzenie okolicy przedczołowej mózgu powoduje
66) Stężenie jonów wapnia w środowisku zewnątrzkomórkowym wynosi 1 milimol a w środowisku wewnątrzkomkowym 100 nmoli. Jaki jest potencjał równowagi dla jonów wapnia?
67) Wskaż prawdziwe stwierdzenie
68) Kanały dla jonów sodu, odpowiedzialne za powstawanie potencjału czynnościowego posiadają następujące cechy z wyjątkiem jednej, którą trzeba wskazać:
69) Pobudzenie nerwu błędnego spowoduje:
70) U kobiet w ciąży nie obserwujemy zwykle:
71)
72) Podczas oddychania mają miejsce następujące zjawiska, za wyjątkiem jednego.
73) Konfliktowość i tendencje agresywne występujące u chorego z napadami padaczkowymi mogą wskazywać na uszkodzenie:
74)
75) Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie
76) Pobudzenie układu serotoninergicznego może spowodować:
77) Naczynia skórne rozszarzają się:
78)
79) Receptor czuciowy słuchowy posiada następujące cechy z wyjątkiem jednej, którą trzeba wskazać
80) Wydzielanie glukagonu wzrasta pod wpływem
i 52 innych...