Powtórzenie: Fizjologia - baza pytań cz. 2

Egzamin z fizjologii zwierząt

Inne, powtórzenie. 132 pytań.

Wskaż właściwe stwierdzenie:
Wchłanianie glukozy jest hamowane przez gastrynę
Wskaż niewłaściwą odpowiedź. Hipoksja wysokościowa nie jest przyczyną:
Leukocytozy
Jaki rodzaj posiłków sprzyja szybkiej odbudowie węglowodanów po długim biegu lub jeździe na rowerze:
Bogate w węglowodany
Wskaż prawdziwe stwierdzenie:
Acetylocholina zwiększa wyplyw jonów potasu w komórkach węzła przedsionkowo-komorowego
Wskaż właściwe stwierdzenie:
Zastawki półksiężycowate aorty są zamknięte gdy ciśnienie w aorcie przewyższa ciśnienie w lewej komorze
Uszkodzenie móżdżku:
Może być przyczyną zakłócenia płynności mowy i wystąpienia mowy skandowanej (dysartrii)
Główny substrat energetyczny wykorzystywany przez płód to:
Glukoza
Uroguanilina:
Należy do grupy peptydów natriuretycznych razem z ANP, BNP, CNP i urodilatyną
Glukagon:
Zwiększa stężenie glukozy we krwi
Wskaż właściwą odpowiedź:
Wszystkie odpowiedzi prawdziwe
Zjawisko “rozniecania” czynności neuronów w przypadku bólu patologicznego jest spowodowane:
Torowaniem transmisji synaptycznej w ośrodkach czuciowych rdzenia
Wskaż właściwe stwierdzenie dotyczące fal alfa w zapisie EEG:
Występują głównie w okolicy ciemieniowo-potylicznej
Do kwasicy oddechowej może dojść na skutek:
Wszystkie odpowiedzi prawdziwe
Wysoka zdolność rozróżniania tonów zależy od:
Właściwości rezonansowych komórek włoskowatych zewnętrznych
Do czynników zapobiegających wystąpieniu obrzęku płuc należą:
Wszystkie odpowiedzi prawdziwe
Podczas pracy serca największe zużycie energii i pochłanianie tlenu występują podczas:
Skurczu izowolumetrycznego

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.