Fizjologia nerwowy, test z medycyny

Test zawiera pytania z fizjologii układu nerwowego. Test dla studentów z medycyny. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia nerwowy"

1) Co nazywamy bodźcem?
2) Połącz odpowiednie rodzaje bodźców podzielone ze względu na wrażliwość:
3) Ułóż w odpowiedniej kolejności bodźce ze względu na siłę działania
4) Połącz rodzaje receptorów z definicjami
5) Dopasuj rodzaje eksteroceptorów do definicji
6) Gdzie znajdują się interoreceptory?
7) W rdzeniu kręgowym:
8) Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące rdzenia kręgowego
9) Zaznacz prawdziwe zdania dotyczące roli fizjologicznej rdzenia kręgowego:
10) Pytanie gigant. Połącz właściwości ośrodkowego układu nerwowego z ich definicjami