Testy oznaczone tagiem: wojny

Unia personalna Rzeczpospolitej z Saksonią, Początek wielkiej wojny północnej, sejm Niemy, Spadek międzynarodowego znaczenia Rzeczpospolitej, podwójna elekcja, przemiany gospodarcze w czasach saskich
Historia, Liceum, Technikum
66
#Unia #personalna #Rzeczpospolitej #z #Saksonią #Początek #wielkiej #wojny #północnej #sejm #Niemy #Spadek #międzynarodowego #znaczenia #Rzeczpospolitej #podwójna #elekcja #przemiany #gospodarcze #w #czasach #saskich
Pytania w teście dotyczą dat w historii Polski związanych z wojnami.
Historia, Ogólny
38
#daty #historiapolski #wojny
Powstanie ruchu husyckiego na terenie Czech, powstanie husytów, wojny husyckie.
Historia, Matura
19
#wojny #husyckie #jan #hus #husytyzm
Historia, Matura
20
#napoleon #bonaparte #wojny #napoleońskie
Zygmunt III Waza a tron szwedzki, ekspansja na wschodzie, wojny z Turcją.
Historia, Liceum, Technikum
37
#XVII #w #wojny #ze #Szwecją #Zygmunt #III #Waza #tron #szwedzki #dymitriada #Rosja
Reformacja w Europie w XVIw., główne kierunki reformacji i wojny religijne.
Historia, Matura
45
#reformacja #kalwinizm #luteranizm #anglikanizm #protestantyzm #anabaptyści #hugenoci #wojny #religijne
Test sprawdzający wiedzę z okresu wojen napoleońskich w podanych wyżej latach.
Historia, Gimnazjum
10
#napoleon #XIX #wojny #napoleońskie
Wojny prowadozne przez Polskę w XVII w. ze Szwecją, Turcją i Rosją
Historia, Ogólny
37
#wojny #Polska #Szwecja #Turcja #Rosja #XVII #
Test dotyczący XVII - sto wiecznych wojnach polsko-rosyjskich.
Historia, Gimnazjum
7
#Wojny #Rosja #Polska #Powstanie