Wojny

Testy, fiszki i materiały z zakresu wojen i konfliktów na świecie.

REKLAMA

Czasy Saskie

Unia personalna Rzeczpospolitej z Saksonią, Początek wielkiej wojny północnej, sejm Niemy, Spadek międzynarodowego znaczenia Rzeczpospolitej, podwójna elekcja, przemiany gospodarcze w czasach saskich
#Unia #personalna #Rzeczpospolitej #z #Saksonią #Początek #wielkiej #wojny #północnej #sejm #Niemy #Spadek #międzynarodowego #znaczenia #Rzeczpospolitej #podwójna #elekcja #przemiany #gospodarcze #w #czasach #saskich

Daty - wojny w historii Polski

Pytania w teście dotyczą dat w historii Polski związanych z wojnami.
#daty #historiapolski #wojny

Husytyzm na terenie Czech

Powstanie ruchu husyckiego na terenie Czech, powstanie husytów, wojny husyckie.
#wojny #husyckie #jan #hus #husytyzm

Napoleon Bonaparte

Quiz sprawdzający znajomość historii Napoleona Bonaparte.
#napoleon #bonaparte #wojny #napoleonskie

polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w I poł XVII wieku

Zygmunt III Waza a tron szwedzki, ekspansja na wschodzie, wojny z Turcją.
#XVII #w #wojny #ze #Szwecją #Zygmunt #III #Waza #tron #szwedzki #dymitriada #Rosja

Reformacja w Europie

Reformacja w Europie w XVIw., główne kierunki reformacji i wojny religijne.
#reformacja #kalwinizm #luteranizm #anglikanizm #protestantyzm #anabaptyści #hugenoci #wojny #religijne

Wojny napoleońskie 1804-1815

Test sprawdzający wiedzę z okresu wojen napoleońskich w podanych wyżej latach.
#napoleon #XIX #wojny #napoleońskie

Wojny polsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie i polsko-tureckie

Wojny prowadozne przez Polskę w XVII w. ze Szwecją, Turcją i Rosją
#wojny #Polska #Szwecja #Turcja #Rosja #XVII #

Wojny z Rosją XVII w. i Powstanie Chmielnickiego.

Test dotyczący XVII - sto wiecznych wojnach polsko-rosyjskich.
#Wojny #Rosja #Polska #Powstanie