Powtórzenie: etruskowie starożytny rzym

:)

Historia sztuki, powtórzenie. 36 pytań.

podaj tytuł rzeżby
Picture 0
wilczyca kapitolińska
podaj tytuł
Picture 1
sarkofag z Caere
jak nazywały się urny w kształcie człowieka z doklejonymi rękami na brzuścu
kanopy
co znaczy termin : inkrustowane
wypełnione kamieniem
jak nazywa się droga w rzymie biegnąca wzdłuż forum romanum do kapitolu
via sacra
jak nazywa się święte wzgórze w rzymie
kapitol
kto był architektem forum trajana
apollodoros
jak nazywa się najsłynniejszy teatr w rzymie
teatr marcellusa
jak inaczej nazywa się amfiteatr flawiuszy
koloseum
jak nazywa się ustawienie kolumn na każdej kondygnacji w innym porzadku :dorycki joński koryncki
spiętrzenie porządków
jak nazywa się najsłynniejszy akwedukt znajdujący się we francji
port de gard
czyja to świątynia
Picture 11
westy
co to za budynek i kto był jego architektem
Picture 12
panteon apollodoros
wewnętrzny ogródek otoczony kolumnadą
perystyl
czyja to villa
Picture 14
cesarza hadriana
jak inaczej nazywa się monumentalny grobowiec np. Cecylli Metelli
mauzoleum
czyj to łuk tryumfalny
Picture 16
konstantyna
jak nazywa się ten łuk
Picture 17
tytusa
czyja to kolumna
Picture 18
trajana
czyj to pomnik
Picture 19
marka aureliusza

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.