etruskowie starożytny rzym

Pytanie 1
podaj tytuł rzeżby
Pytanie 2
podaj tytuł
Pytanie 3
jak nazywały się urny w kształcie człowieka z doklejonymi rękami na brzuścu
Pytanie 4
co znaczy termin : inkrustowane
Pytanie 5
jak nazywa się droga w rzymie biegnąca wzdłuż forum romanum do kapitolu
Dalej