Pytania i odpowiedzi

Kalendarium życia Jana Kochanowskiego

Pytanie 1
Dopisz daty lub wydarzenia: (daty np.: 1999 r. lub 1999) (wydarzenia podawaj w bezokolicznikach)
1530 r.: narodziny poety
1584 r.: śmierć Kochanowskiego
1544 r.: studia na Akademii Krakowskiej
1581 r.: śmierć Hanny
1547 r.: śmierć ojca
1579 r. : śmierć Urszuli
1560 r.: śmierć matki
Zjazd szlachecki: 1575
Poślubienie Doroty Podlodowskiej: 1575 r.
1551-1552 r.: studia w Królewcu
Zostaje sekretarzem na dworze Zygmunta Augusta: 1564 r.
Towarzyszy królowi w wyprawie na Moskwę: 1567 r.
1574 r.: osiedlenie się w Czarnolesiu
Pytanie 2
Połącz w kolei wydarzenia w życiu Jana Kochanowskiego
narodziny poety
1
studia w Akademii Krakowskiej
2
śmierć ojca
3
studia w Królewcu
4
śmierć matki
5
zostaje sekretarzem na dworze króla Zygmunta Augusta
6
towarzyszy królowi w wyprawie na Moskwę
7
osiedlenie się w Czarnolesiu
8
poślubienie Doroty Podlodowskiej
9
zjazd szlachecki
10
śmierć Urszuli
11
śmierć Hanny
12
śmierć Kochanowskiego
13

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.