Test biograficzny

Kalendarium życia Jana Kochanowskiego

Pytanie 1
Dopisz daty lub wydarzenia: (daty np.: 1999 r. lub 1999) (wydarzenia podawaj w bezokolicznikach)
Pytanie 2
Połącz w kolei wydarzenia w życiu Jana Kochanowskiego
Dalej