Powtórzenie: Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego

Powtórzenie zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.

Historia, powtórzenie. 22 pytań.

Podaj rok rozpadu Austro-Węgier.
1918
Podaj datę utworzenia Ligi Narodów. (dd.mm.rrrr)
10.01.1920
Proklamacja Republiki Weimarskiej, nowa konstytucja Niemiec. (dd.mm.rrrr)
28.07.1919
Podaj rok powstania tzw. Małej Ententy
1920
Układ w Rapallo. (dd.mm.rrrr)
16.04.1922
Abdykacja Sułtana i koniec imperium tureckiego. (rok)
1922
Okupacja zagłębia Ruhry przez wojska francusko-belgijskie. ( rok )
1923
Układ w Lozannie kończący wojnę grecko-turecką. (dd.mm.rrrr)
24.07.1923
Konferencja w Locarno. ( rok )
1925
Czarny czwartek - krach na giełdzie nowojorskiej. (dd.mm.rrrr)
24.10.1929
Hitler zostaje kanclerzem Niemiec. (dd.mm.rrrr)
30.01.1933
Wystąpienie Niemiec i Japonii z Ligi Narodów. ( rok )
1933
Wystąpienie Włoch z Ligi Narodów
1937
Wkroczenie wojsk niemieckich do zdemilitaryzowanej Nadrenii. (dd.mm.rrrr)
07.03.1936
Pucz gen. Franco - początek wojny domowej w Hiszpanii. (dd.mm.rrrr)
18.07.1936
Agresja Japonii na Chiny w wojnie chińsko-japońskiej ( rok )
1937
Wcielenie Austrii do Niemiec. (dd.mm.rrrr)
12.03.1938
Konferencja w Monachium - zgoda państw zachodnich na rozbiór Czechosłowacji. (dd.mm.rrrr)
30.09.1938
Zajęcie Czechosłowacji przez Niemcy. (dd.mm.rrrr)
15.03.1939
Gwarancje francusko-angielskie dla Polski. (dd.mm.rrrr)
31.03.1939
Pakt Ribbentrop-Mołotow. (dd.mm.rrrr)
23.08.1939
Agresja Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej. (dd.mm.rrrr)
01.09.1939

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.