Test z odpowiedziami

Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego

Pytanie 1
Podaj rok rozpadu Austro-Węgier.
Pytanie 2
Podaj datę utworzenia Ligi Narodów. (dd.mm.rrrr)
Pytanie 3
Proklamacja Republiki Weimarskiej, nowa konstytucja Niemiec. (dd.mm.rrrr)
Pytanie 4
Podaj rok powstania tzw. Małej Ententy
Pytanie 5
Układ w Rapallo. (dd.mm.rrrr)
Dalej
Pozostały 4 strony