Test: Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego

Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.

REKLAMA
Podaj rok rozpadu Austro-Węgier.
1918
{"qId":563, "cId":6, "tId":844}
Podaj datę utworzenia Ligi Narodów. (dd.mm.rrrr)
10.01.1920 10.I.1920
{"qId":1890, "cId":6, "tId":844}
Proklamacja Republiki Weimarskiej, nowa konstytucja Niemiec. (dd.mm.rrrr)
28.07.1919 28.VII.1919
{"qId":3041, "cId":6, "tId":844}
Podaj rok powstania tzw. Małej Ententy
1920
{"qId":4149, "cId":6, "tId":844}
Układ w Rapallo. (dd.mm.rrrr)
16.04.1922 16.IV.1922
{"qId":5195, "cId":6, "tId":844}
REKLAMA
Abdykacja Sułtana i koniec imperium tureckiego. (rok)
1922
{"qId":6189, "cId":6, "tId":844}
Okupacja zagłębia Ruhry przez wojska francusko-belgijskie. ( rok )
1923
{"qId":7135, "cId":6, "tId":844}
Układ w Lozannie kończący wojnę grecko-turecką. (dd.mm.rrrr)
24.07.1923 24.VII.1923
{"qId":8053, "cId":6, "tId":844}
Konferencja w Locarno. ( rok )
1925
{"qId":8923, "cId":6, "tId":844}
REKLAMA
Czarny czwartek - krach na giełdzie nowojorskiej. (dd.mm.rrrr)
24.10.1929 24.X.1929
{"qId":9759, "cId":6, "tId":844}
Hitler zostaje kanclerzem Niemiec. (dd.mm.rrrr)
30.01.1933 30.I.1933
{"qId":10516, "cId":6, "tId":844}
Wystąpienie Niemiec i Japonii z Ligi Narodów. ( rok )
1933
{"qId":11166, "cId":6, "tId":844}
Wystąpienie Włoch z Ligi Narodów
1937
{"qId":11756, "cId":6, "tId":844}
REKLAMA