Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego

Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.

22 pytań Strona 1 Sauron
Podaj rok rozpadu Austro-Węgier.
Podaj datę utworzenia Ligi Narodów. (dd.mm.rrrr)
Proklamacja Republiki Weimarskiej, nowa konstytucja Niemiec. (dd.mm.rrrr)
Podaj rok powstania tzw. Małej Ententy
Układ w Rapallo. (dd.mm.rrrr)
Dalej
Pozostały 4 strony