Powstanie listopadowe 2

Podaj rok wybuchu powstania listopadowego
Co miało być sygnałem do rozpoczęcia insurekcji?
pożar browaru na Solcu
pożar reduty na Woli
pożar Arsenału
Co zrobił Wielki Książę Konstanty w czasie ataku na Belweder?
ukrył się, następnie uciekł
poddał się powstańcom godząc na ustępstwa
stawił zbrojny opór i zginął w walce
Którzy generałowie zginęli w noc listopadową z rąk spiskowców?
S. Potocki
T. Siemiątkowski
J. Sowiński
S. Trembicki
M. Hauke
H. Dembiński
I. A. Blumer
I. Prądzyński
J. Nowicki
Którego generała w noc listopadową zabito przez pomyłkę?
J. Nowickiego
I. A. Blummera
J. Sowińskiego
Dalej
Pozostały 2 strony