Pytania i odpowiedzi

Powtórka do matury z historii sztuki cz.1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z całego materiału ;)

Mogą się pojawić błędy techniczne w kilku pytaniach, ale mogłam tego zmienić.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 4510 razy
Pytanie 1
Jaki styl reprezentuje Casa Mila i gdzie się znajduje (miasto)? (odpowiedź, odpowiedź)
secesja, Barcelona
Pytanie 2
Jak nazywa się architekt Świątyni Sybilii?
Piotr Aigner
Pytanie 3
Kto był fundatorem Panteonu w Rzymie?
Hadrian
Pytanie 4
Jaki kierunek w sztuce reprezentował Chuck Close?
hiperrealizm
Pytanie 5
Zaznacz surrealistów.
Magritte
Ernst
Tanguy
Miro
Chirico
Pytanie 6
Piotr Michałowski reprezentował:
romantyzm
Pytanie 7
Dekoracja ścian, sklepień itp. wykonana w gipsie lub stiuku, to?
sztukateria
Pytanie 8
Jak nazywa się pierwsza ozdobna litera?
inicjał
Pytanie 9
poziomy pas dekoracyjny zdobiący u góry elewacje budynków, ściany, meble, naczynia itp.
fryz
Pytanie 10
Kto wyrzeźbił pierwszy akt w brązie?
Donatello
Pytanie 11
Kto jest autorem obrazu "Trzej filozofowie"?
Giorgione
Pytanie 12
Kto jest autorem Ołtarza Gandawskiego (Baranka Mistycznego)?
Jan van Eyck
Pytanie 13
Zaznacz budowle barokowe.
Kościół św. Anny w Krakowie
Kościół Filipinów w Gotyniu
Kościół Piotra i Pawła w Krakowie
Zamek królewski w Warszawie
Zamek Ujazdowski w Warszawie
Pytanie 14
W jakim państwie występował barok klasyczny?
Francja
Pytanie 15
Kto jest architektem Tumu Inwalidów w Paryżu?
Mansart
Pytanie 16
Klucze są symbolem którego z apostołów?
Piotr
Pytanie 17
Kto jest autorem portretu konnego Stanisława Kostki-Potockiego?
David
Pytanie 18
Gdzie znajduje się piramida Dżesera?
Sakkara
Pytanie 19
W jakim mieście znajduje się mozaika "Orszak cesarza Justyniania"?
Ravenna
Pytanie 20
Delikatny ornament ze stylizowanych motywów roślinnych i geometrycznych o układzie symetrycznym, to?
arabeska