Strona 1

Powtórka do matury z historii sztuki cz.1

Pytanie 1
Jaki styl reprezentuje Casa Mila i gdzie się znajduje (miasto)? (odpowiedź, odpowiedź)
Pytanie 2
Jak nazywa się architekt Świątyni Sybilii?
Pytanie 3
Kto był fundatorem Panteonu w Rzymie?
Pytanie 4
Jaki kierunek w sztuce reprezentował Chuck Close?
Pytanie 5
Zaznacz surrealistów.
Magritte
Ernst
Hamilton
Ślewiński
Chirico
Tanguy
Miro
Picabia
Modigliani
Pytanie 6
Piotr Michałowski reprezentował:
akademizm
romantyzm
klasycyzm
symbolizm
Pytanie 7
Dekoracja ścian, sklepień itp. wykonana w gipsie lub stiuku, to?
Pytanie 8
Jak nazywa się pierwsza ozdobna litera?