Test: Powtórka do matury z historii sztuki cz.1

Strona 1

Pytanie 1
Jaki styl reprezentuje Casa Mila i gdzie się znajduje (miasto)? (odpowiedź, odpowiedź)
Pytanie 2
Jak nazywa się architekt Świątyni Sybilii?
Pytanie 3
Kto był fundatorem Panteonu w Rzymie?
Pytanie 4
Jaki kierunek w sztuce reprezentował Chuck Close?
Pytanie 5
Zaznacz surrealistów.
Ernst
Chirico
Tanguy
Miro
Magritte
Picabia
Hamilton
Modigliani
Ślewiński
Pytanie 6
Piotr Michałowski reprezentował:
akademizm
symbolizm
klasycyzm
romantyzm