Pytania i odpowiedzi

Słownik pojęć - WOS

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Ważne i istotne pojęcia, ich znajomość może okazać się nieoceniona na maturze z WOSU.
Ilość pytań: 51 Rozwiązywany: 14480 razy
Pytanie 16
Nauka społeczna zajmująca się teoria organizacji państwa i polityką.
Politologia
Pytanie 17
Usystematyzowany zbiór przekonań i poglądów na rzeczywistość społeczną, opierający się na określonych wartościach.
Ideologia
Pytanie 18
Usystematyzowany zbiór przekonań i poglądów na rzeczywistość społeczną, opierający się na określonych wartościach.
Ideologia
Pytanie 19
Ideologia dla której podstawą jest tradycja.
Konserwatyzm
Pytanie 20
Ideologia dla której podstawą jest wolność jednostki.
Liberalizm
Pytanie 21
Myśl polityczna dla której najważniejszą wartością jest ziemia.
Agraryzm
Pytanie 22
Ideologia dla której najważniejszą wartością jest równość.
Socjaldemokracja
Pytanie 23
Ideologia która kwestionuje sens istnienia państwa.
Anarchizm
Pytanie 24
Rozpowszechnianie najczęściej jednostronnych lub w pełni fałszywych informacji w celu przekonania do czegoś odbiorców.
Propaganda
Pytanie 25
Rozpowszechnianie najczęściej jednostronnych lub w pełni fałszywych informacji w celu przekonania do czegoś odbiorców.
Propaganda
Pytanie 26
Działania oraz metody, którymi posługują się organy władzy do rządzenia państwem; praktyka sprawowania władzy.
Reżim polityczny
Pytanie 27
tzw. rządy ludu.
Demokracja
Pytanie 28
Reżim polityczny będący zaprzeczeniem ustroju demokratycznego.
Totalitaryzm
Pytanie 29
Reżim polityczny stanowiący rozwiązanie bezpośrednie między demokracją a totalitaryzmem.
Autorytaryzm
Pytanie 30
Państwo którego organy działają na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.
Państwo prawa