Fiszki

Słownik pojęć - WOS

Test w formie fiszek Ważne i istotne pojęcia, ich znajomość może okazać się nieoceniona na maturze z WOSU.
Ilość pytań: 51 Rozwiązywany: 15843 razy
Możliwość swobodnego decydowania o sobie i swoich sprawach lub interesach.
Suwerenność
Organizacja społeczna, której celem jest zdobycie, a następnie utrzymanie władzy, także rządzenie państwem.
Partia polityczna
Prawo tworzenia i funkcjonowania na scenie politycznej wielu partii, gwarantowane w państwach demokratycznych konstytucyjnie.
Pluralizm polityczny
Grupa ludzi charakteryzująca się poczuciem odrębności kulturowej, nie dążąca jednak do uzyskania własnego państwa.
Grupa etniczna
Rodzaj dobrowolnego zrzeszenia samodzielnie określającego swoje cele i działania, mającego program, członków, struktury organizacyjne oraz określone aktem prawnym zasady działania.
Stowarzyszenie
Powrót do ojczystego kraju osoby wysiedlonej, znajdującej się na uchodźstwie lub z innego powodu przebywająca za granicami kraju.
Repatriacja
Sprzeczne z prawem użycie siły lub przemocy, które ma na celu zastraszenie i wymuszenie realizacji określonych żądań.
Terroryzm
Uprawnienie narodów do swobodnego określenia swego statusu politycznego, łącznie z utworzeniem własnego państwa.
Prawo samostanowienia
Autorytet, poważanie, szacunek otoczenia związany ze statusem.
Prestiż społeczny
Wewnętrzna budowa społeczeństwa, uwzględniająca jego zróżnicowanie.
Struktura społeczeńśtwa
Grupa ludzi wyodrębnienia według kryterium ekonomicznego.
Klasa społeczna
Wszystkie normy, wartości i instytucje społeczne, przekazywane z pokolenia na pokolenie i otaczane szczególnym szacunkiem.
Tradycja
Dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia do zachowania i myślenia innych członków zbiorowości.
Konformizm
Mała, pierwotna grupa społeczna składająca się z osób spokrewnionych.
Rodzina
Przynależność państwowa danej osoby.
Obywatelstwo
Nauka społeczna zajmująca się teoria organizacji państwa i polityką.
Politologia
Usystematyzowany zbiór przekonań i poglądów na rzeczywistość społeczną, opierający się na określonych wartościach.
Ideologia
Usystematyzowany zbiór przekonań i poglądów na rzeczywistość społeczną, opierający się na określonych wartościach.
Ideologia
Ideologia dla której podstawą jest tradycja.
Konserwatyzm
Ideologia dla której podstawą jest wolność jednostki.
Liberalizm