Strona 1

Słownik pojęć - WOS

Pytanie 1
Możliwość swobodnego decydowania o sobie i swoich sprawach lub interesach.
Pytanie 2
Organizacja społeczna, której celem jest zdobycie, a następnie utrzymanie władzy, także rządzenie państwem.
Pytanie 3
Prawo tworzenia i funkcjonowania na scenie politycznej wielu partii, gwarantowane w państwach demokratycznych konstytucyjnie.
Pytanie 4
Grupa ludzi charakteryzująca się poczuciem odrębności kulturowej, nie dążąca jednak do uzyskania własnego państwa.
Pytanie 5
Rodzaj dobrowolnego zrzeszenia samodzielnie określającego swoje cele i działania, mającego program, członków, struktury organizacyjne oraz określone aktem prawnym zasady działania.
Pytanie 6
Powrót do ojczystego kraju osoby wysiedlonej, znajdującej się na uchodźstwie lub z innego powodu przebywająca za granicami kraju.
Pytanie 7
Sprzeczne z prawem użycie siły lub przemocy, które ma na celu zastraszenie i wymuszenie realizacji określonych żądań.
Pytanie 8
Uprawnienie narodów do swobodnego określenia swego statusu politycznego, łącznie z utworzeniem własnego państwa.