Pytania i odpowiedzi

Transkrypcja i translacja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Biolomolo::Sesja 2023/24
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 119 razy
Pytanie 1
3'UTR to: Wybierz jedną odpowiedź:
nie podlegający translacji odcinek mRNA znajdujący się przed kodonem terminacyjnym
Pytanie 2
Jak się oznacza nukleotyd przed miejscem startu transkrypcji? (wersja 1 - zielona)
1
Pytanie 3
Inicjacja transkrypcji u eukariota:
+30 sekwencja TAATA
Pytanie 4
Wskaż nieprawdziwe zdanie o RNA:
W organizmie cząsteczka RNA nie występuje w formach innych niż pierwszorzędowe
Pytanie 5
Jednostka transkrypcyjna pre-rRNA u eukariota zawiera:
18S, 5,8S i 28S rRNA
Pytanie 6
Ramię akceptorowe, sekwencja antykodonowa i sekwencja Tψc wchodzi w skład:
tRNA
Pytanie 7
Prawdziwe zdanie na temat eukariotycznego procesu transkrypcji:
DNA posiada tylko jedno miejsce inicjacji
Pytanie 8
Sekwencja tymina-urocytozyny występuje w cząsteczce:
tRNA
Pytanie 9
Ramię antykodonowe, akceptorowe i sekwencja tymina-pseudourydyna-cytozyna wchodzą w skład cząsteczki:
tRNA
Pytanie 10
Przykładem potwierdzającym, że rybosom jest rybozymem jest:
Wytworzenie wiązań peptydowych między kolejnymi aminokwasami
Pytanie 11
Metylacja DNA skutkuje:
obniżeniem transkrypcji
Pytanie 12
Wskaż nieprawidłowe dotyczące RNA:
W organizmie człowieka nie występuje w innych formach niż pierwszorzędowa
Pytanie 13
Które z wymienionych nie należy do eukariotycznego miejsca inicjacji transkrypcji?
Sekwencja TATAAT w miejscu +30
Pytanie 14
Inicjatorowy tRNA to:
tRNA transportujący metioninę (lub pseudometionine)
Pytanie 15
Jaki procent rRNA jest kodujący:
4%
Pytanie 16
Sekwencja tymina-pseudourydyna-cytozyna jest w:
tRNA
Pytanie 17
Prawda na temat polimerazy RNA:
potrzebuje związania z wieloma czynnikami transkrypcyjnymi
Pytanie 18
Posiadanie ramienia akceptorowego, antykodonowego, dihydrourydynowego charakteryzuje:
tRNA
Pytanie 19
Fałszywe zdanie dotyczące rybosomów:
Eksony są wycinane w jądrze
Pytanie 20
Jakie jest wiązanie pomiędzy alfa N końcem jednego peptyd a końcem C drugiego peptydu:
Peptydowe

Powiązane tematy