Fiszki

Transkrypcja i translacja

Test w formie fiszek Biolomolo::Sesja 2023/24
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 97 razy
3'UTR to: Wybierz jedną odpowiedź:
żadna z odpowiedzi
podlegający translacji odcinek mRNA znajdujący się poza kodonem terminacyjnym
nie podlegający translacji odcinek mRNA znajdujący się poza kodonem terminacyjnym
nie podlegający translacji odcinek mRNA znajdujący się przed kodonem terminacyjnym
nie podlegający translacji odcinek mRNA znajdujący się przed kodonem terminacyjnym
Jak się oznacza nukleotyd przed miejscem startu transkrypcji? (wersja 1 - zielona)
-1
inne
0
1
1
Inicjacja transkrypcji u eukariota:
+30 sekwencja TAATA
-30 charakterystyczna sekwencja
+30 charakterystyczna sekwencja
+35 TATA
+30 sekwencja TAATA
Wskaż nieprawdziwe zdanie o RNA:
W organizmie cząsteczka RNA nie występuje w formach innych niż pierwszorzędowe
W procesie transkrypcji bierze udział polimeraza RNA
Transkrypt powstaje podczas procesu transkrypcji na matrycy DNA
Cząsteczki RNA mogą zwijać się, tworząc drugorzędowe struktury stabilizowane przez wiązania wodorowe pomiędzy różnymi parami zasad
W organizmie cząsteczka RNA nie występuje w formach innych niż pierwszorzędowe
Jednostka transkrypcyjna pre-rRNA u eukariota zawiera:
18S, 5,8S i 28S rRNA
16S, 5,8S i 18S rRNA
16S, 6,8S i 28S rRNA
18S, 6,8S i 26S rRNA
18S, 5,8S i 28S rRNA
Ramię akceptorowe, sekwencja antykodonowa i sekwencja Tψc wchodzi w skład:
snRNA
hnRNA (? możliwa inna opcja)
tRNA
żadna z odpowiedzi
tRNA
Prawdziwe zdanie na temat eukariotycznego procesu transkrypcji:
DNA posiada tylko jedno miejsce inicjacji
żadna z odpowiedzi
Polimeraza RNA ma zdolność do samoistnej inicjacji transkrypcji
Do polimerazy RNA przyłączają się jakieś czynniki/białka pomocnicze
DNA posiada tylko jedno miejsce inicjacji
Sekwencja tymina-urocytozyny występuje w cząsteczce:
żadna z odpowiedzi
tRNA
inna odpowiedź
sRNA
tRNA
Ramię antykodonowe, akceptorowe i sekwencja tymina-pseudourydyna-cytozyna wchodzą w skład cząsteczki:
tRNA
żadna z odpowiedzi
rRNA
shRNA
tRNA
Przykładem potwierdzającym, że rybosom jest rybozymem jest:
Umiejętność wytwarzania wiązania między kodonem i antykodonem
Wytworzenie wiązań peptydowych między kolejnymi aminokwasami
Umiejętność rozpoznania odpowiedniego kodonu przez mRNA
Rozpoznanie odpowiedniego antykodonu na cząsteczce mRNA
Wytworzenie wiązań peptydowych między kolejnymi aminokwasami
Metylacja DNA skutkuje:
umożliwia transkrypcję
nasileniem transkrypcji
obniżeniem transkrypcji
brak różnicy
obniżeniem transkrypcji
Wskaż nieprawidłowe dotyczące RNA:
W procesie transkrypcji bierze udział polimeraza RNA
W organizmie człowieka nie występuje w innych formach niż pierwszorzędowa
Cząsteczki RNA mogą zwijać się tworząć drugorzędowe struktury stabilizowane przez wiązania wodorowe pomiędzy różnymi parami zasad
Transkrypt powstaje na matrycy DNA
W organizmie człowieka nie występuje w innych formach niż pierwszorzędowa
Które z wymienionych nie należy do eukariotycznego miejsca inicjacji transkrypcji?
Charakterystyczna sekwencja DNA w miejscu -35
Kaseta TATA w miejscu -30
Charakterystyczna sekwencja w miejscu +30
Sekwencja TATAAT w miejscu +30
Sekwencja TATAAT w miejscu +30
Inicjatorowy tRNA to:
tRNA bez przyłączonego aminokwasu
żadna z odpowiedzi
tRNA z przyłączoną alaniną
tRNA transportujący metioninę (lub pseudometionine)
tRNA transportujący metioninę (lub pseudometionine)
Jaki procent rRNA jest kodujący:
30%
4%
65%
17%
4%
Sekwencja tymina-pseudourydyna-cytozyna jest w:
tRNA
żadna z odpowiedzi
snRNA
mRNA
tRNA
Prawda na temat polimerazy RNA:
działa samodzielnie
potrzebuje związania z wieloma czynnikami transkrypcyjnymi
potrzebuje związania z wieloma czynnikami transkrypcyjnymi
Posiadanie ramienia akceptorowego, antykodonowego, dihydrourydynowego charakteryzuje:
żadna z odpowiedzi
RNA
mRNA
tRNA
tRNA
Fałszywe zdanie dotyczące rybosomów:
Składanie może zachodzić za pomocą spliceosomu
Eksony są wycinane w jądrze
Eksony są wycinane w jądrze
Jakie jest wiązanie pomiędzy alfa N końcem jednego peptyd a końcem C drugiego peptydu:
Peptydylo-aminowe
Aminoacylowe
Glikozydowe
Peptydowe
Peptydowe

Powiązane tematy

Inne tryby