Pytania i odpowiedzi

Fizjologia 2019 II termin

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 70 Rozwiązywany: 833 razy
Pytanie 21
Które z poniższych nie jest przyczyną alkalozy metabilocznej
hiperwentylacja
Pytanie 22
Uszkodzenie bocznej drogi korowo-rdzeniowej można rozpoznać na podstawie:
wygórowania odruchów na rozciąganie
Pytanie 23
Główną funkcją surfaktantu jest zwiększenie:
podatności płuc
Pytanie 24
Toksyna jadu kiełbasianego (botulinowa):
nieodwracalnie blokuje syntezę acetylocholiny w kolbie synaptycznej
Pytanie 25
Co powoduje skurcz naczyń:
angiotensyna II
Pytanie 26
Na co wpływa sekretyna:
wydzielanie czegoś tam hco3- trzustki
Pytanie 27
Wzrost stężenia potasu we krwi powoduje wzrost:
aldosteronu
Pytanie 28
Jakie receptory współczulne znajdują się w sercu
B1
Pytanie 29
co pobudza odruch połykania:
podrażnienie podniebienia twardego
Pytanie 30
Podczas leżenia z zamkniętymi oczami aktywność mózgu:
fale alfa
Pytanie 31
Zaburzenia krzepnięcia i krwawienia są najczęściej spowodowane schorzeniami:
wątroby
Pytanie 32
Pobudzenie nerwu błędnego wpływa na serce głównie:
chronotropowo ujemnie
Pytanie 33
Potencjał spoczynkowy neuronu:
wynosi -70 mV
Pytanie 34
O receptorze smaku słodkiego
receptor metabotropowy połączony z gustcydyną
Pytanie 35
Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące narządu przedsionkowego:
receptory woreczka i łagiewki odbierają przyspieszenie kątowe
Pytanie 36
Hiperglikemia może być spowodowana nadmiernym wydzielaniem:
hormonu wzrostu
Pytanie 37
W której części OUN powstają emocje i złożone zachowania behawioralne?
układ limbiczny
Pytanie 38
Największy wpływ na ciśnienie osmotyczne osocza krwi ma stężenie jonów:
sodu
Pytanie 39
Rola jonów wapnia w przewodzeniu pobudzenia nerwowego polega na:
pośredniczeniu w zamianie sygnału elektrycznego na sygnał chemiczny
Pytanie 40
Która substancja działa jako wsteczny przekaźnik w długotrwałej potencjalizacji (LTP) w neuronach hipokampa?
NO

Powiązane tematy