Strona 1

Fizjologia 2019 II termin

Pytanie 1
Białko regulujące aktywność ATP-azową miozyny w mięśniach gładkich w zależności od stężenia jonów wapnia to
kalponina
kalmodulina
troponina
kalsekwestryna
Pytanie 2
U pacjenta z obniżonym napięciem mięśniowych i ruchami mimowolnymi rozpoznano zespół hipotoniczno-hiperkinetyczny; przemawia to za uszkodzeniem:
jądra niskowzgórzowego
prążkowia
istoty czarnej
móżdżku
Pytanie 3
O wielkości ciśnienia żylnego nie decyduje:
ssące działanie klatki piersiowej
tłocznia brzuszna
pompa mięśniowa
grawitacja
Pytanie 4
Pacjent zgłosił się na izbę przyjęć z powodu nagłych incydentów utraty przytomności. Po badaniu lekarz stwierdził, że komory wykazują rytm 30-45/min, natomiast przedsionki rytm zatokowy. U tego pacjenta zdiagnozowano:
blok przewodzenia I stopnia
Zespół MAS
Mobitz I
Wszystkie odpowiedzi błędne
Pytanie 5
W trakcie wysiłku fizycznego lub reakcji walki i ucieczki naczynia krwionośne mięśni szkieletowych ulegają rozszerzeniu na skutek:
zwiększonego wydzielania acetylocholiny we włóknach współczulnych unerwiających te naczynia
zahamowania tonicznej aktywności współczulnych włókien nerwowych unerwiających te naczynia
zwiększonego pobudzenia włókien przywspółczulnych, tonicznie unerwiających te naczynia
zwiększonego wydzielania noradrenaliny we włóknach unerwiających te naczynia
Pytanie 6
Pilot myśliwca, który wystartował w trybie alarmu bojowego na wysokości 9000 m, poczuł bóle ucha, głowy i wzdęcia brzucha, a następnie stracił przytomność. Przyczyną zachorowanie jest najprawdopodobniej:
b. hipoksja
a. choroba dekompresyjna
d. A i B
c. pękniecie tętniaka mózgu
Pytanie 7
Wskaż stwierdzenie fałszywe:
im bardziej zmniejsza się stężenie jonów HCO3- w osoczu, tym bardziej alkaliczny staje się mocz
im bardziej zmniejsza się stężenie jonów HCO3- w osoczu, tym większa zawartość jonów NH4+ w moczu
w kanalikach nerkowych nie można wykazać Tm dla jonów HCO3-
gdy zmniejsza się stężenie jonów HCO3- w osoczu, cała ilość przefiltrowanych jonów HCO3- ulega resorpcji
Pytanie 8
Mięsień sercowy różni się od mięśnia szkieletowego:
ułożeniem białek kurczliwych w sarkomerach, dzięki czemu serce kurczy się spiralnie
obecnością kanałów wapniowych w sarkolemie
brakiem troponiny C, a w konsekwencji - innym mechanizmem skurczu
obecnością pompy typu SERCA w błonie retikulum endoplazmatycznego

Powiązane tematy