Fiszki

Fizjologia 2019 II termin

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 70 Rozwiązywany: 838 razy
Białko regulujące aktywność ATP-azową miozyny w mięśniach gładkich w zależności od stężenia jonów wapnia to
troponina
kalmodulina
kalsekwestryna
kalponina
kalponina
U pacjenta z obniżonym napięciem mięśniowych i ruchami mimowolnymi rozpoznano zespół hipotoniczno-hiperkinetyczny; przemawia to za uszkodzeniem:
jądra niskowzgórzowego
prążkowia
móżdżku
istoty czarnej
prążkowia
O wielkości ciśnienia żylnego nie decyduje:
tłocznia brzuszna
ssące działanie klatki piersiowej
pompa mięśniowa
grawitacja
grawitacja
Pacjent zgłosił się na izbę przyjęć z powodu nagłych incydentów utraty przytomności. Po badaniu lekarz stwierdził, że komory wykazują rytm 30-45/min, natomiast przedsionki rytm zatokowy. U tego pacjenta zdiagnozowano:
blok przewodzenia I stopnia
Wszystkie odpowiedzi błędne
Zespół MAS
Mobitz I
Zespół MAS
W trakcie wysiłku fizycznego lub reakcji walki i ucieczki naczynia krwionośne mięśni szkieletowych ulegają rozszerzeniu na skutek:
zahamowania tonicznej aktywności współczulnych włókien nerwowych unerwiających te naczynia
zwiększonego wydzielania acetylocholiny we włóknach współczulnych unerwiających te naczynia
zwiększonego pobudzenia włókien przywspółczulnych, tonicznie unerwiających te naczynia
zwiększonego wydzielania noradrenaliny we włóknach unerwiających te naczynia
zwiększonego wydzielania acetylocholiny we włóknach współczulnych unerwiających te naczynia
Pilot myśliwca, który wystartował w trybie alarmu bojowego na wysokości 9000 m, poczuł bóle ucha, głowy i wzdęcia brzucha, a następnie stracił przytomność. Przyczyną zachorowanie jest najprawdopodobniej:
b. hipoksja
a. choroba dekompresyjna
c. pękniecie tętniaka mózgu
d. A i B
a. choroba dekompresyjna
Wskaż stwierdzenie fałszywe:
im bardziej zmniejsza się stężenie jonów HCO3- w osoczu, tym większa zawartość jonów NH4+ w moczu
gdy zmniejsza się stężenie jonów HCO3- w osoczu, cała ilość przefiltrowanych jonów HCO3- ulega resorpcji
w kanalikach nerkowych nie można wykazać Tm dla jonów HCO3-
im bardziej zmniejsza się stężenie jonów HCO3- w osoczu, tym bardziej alkaliczny staje się mocz
im bardziej zmniejsza się stężenie jonów HCO3- w osoczu, tym bardziej alkaliczny staje się mocz
Mięsień sercowy różni się od mięśnia szkieletowego:
ułożeniem białek kurczliwych w sarkomerach, dzięki czemu serce kurczy się spiralnie
brakiem troponiny C, a w konsekwencji - innym mechanizmem skurczu
obecnością pompy typu SERCA w błonie retikulum endoplazmatycznego
obecnością kanałów wapniowych w sarkolemie
obecnością kanałów wapniowych w sarkolemie
Działanie podobne do hormonu wzrostu wykazuje:
choriogonadotropina łożyskowa
relaksyna
progesteron
laktogen łożyskowy
laktogen łożyskowy
Podczas wysiłku o niskiej intensywności, odbywającego się poniżej progu mleczanowego, głównym substratem energetycznym dla syntezy ATP jest:
glukoza
glikogen
białko
wolne kwasy tłuszczowe
wolne kwasy tłuszczowe
Efektem zastosowania atropiny będzie:
porażenie mięśni oddechowych
brak wydzielania potu na dłoniach
bradykardia
zmniejszenie wydzielania śliny
zmniejszenie wydzielania śliny
U pacjenta po usunięciu operacyjnym jelita krętego:
następuje zwiększona produkcja kwasów żółciowych
usunięcie jelita krętego nie wpływa na produkcję kwasów żółciowych
sole kwasów żółciowych są niefunkcjonalne
produkcja kwasów żółciowych w wątrobie jest hamowana
następuje zwiększona produkcja kwasów żółciowych
Wybierz zestaw czynników powodujących spowolnienie opadania krwinek:
sferocytoza, podwyższenie temperatury ciała, obniżenie poziomu immunoglobulin
wysiłek fizyczny, ciąża, posiłek
wzrost zawartości albumin, przegrzanie organizmu, spadek zawartości lecytyny
gruźlica, sarkoidoza, reumatoidalne zapalenie stawów
wzrost zawartości albumin, przegrzanie organizmu, spadek zawartości lecytyny
Jądro Westfala-Edingera jest:
miejscem pierwszego przełączenia synaptycznego w odruchu źrenicy na światło
żadne z powyższych
zwojem przywspółczulnym
głównym jądrem motorycznym III nerwu czaszkowego
żadne z powyższych
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację dotyczącą optyki oka:
siła łamiąca soczewki wynosi ok 19 D i zależy od akomodacji oka
amplituda akomodacji u młodego człowieka wynosi około 10 D
najsilniej załamuje światło granica powietrze-film łzowy
tylna powierzchnia rogówki załamuje światło
tylna powierzchnia rogówki załamuje światło
Wskaż zdanie prawdziwe:
wzrost lepkości krwi może zwiększać ryzyko zakrzepów
wszystkie odpowiedzi prawidłowe
krwinki we krwi krążącej układają się w charakterystyczne rulony
w ciąży dochodzi do wzrostu hematokrytu
wzrost lepkości krwi może zwiększać ryzyko zakrzepów
Do zadań móżdżku należy
korekcja planu czynności ruchowej
obniżenie napięcia mięśniowego
B i C są prawidłowe obniżone napięcie raczej nie, bo ono występuje przy uszkodzeniu móżdżku
wzmaganie ruchów oscylacyjnych
korekcja planu czynności ruchowej
Wskaż stwierdzenie prawdziwe:
wszystkie odpowiedzi prawidłowe
w pozycji stojącej największa wentylacja na jednostkę objętości przypada na szczytowe okolice płuc
w leżeniu na prawym boku najlepiej jest wentylowane prawe płuco
w leżeniu na plecach najlepiej są wentylowane przednie części płuc
w leżeniu na prawym boku najlepiej jest wentylowane prawe płuco
Prolaktyna:
Jej wydzielanie hamowanie jest przez progesteron
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Jej wydzielane jest pobudzane przez dopaminę
Jej wydzielane hamowane jest przez stres
Jej wydzielanie hamowanie jest przez progesteron
U studenta rozwiązującego test z fizjologii wystepuje pamięć:
deklaratywna semantyczna
proceduralna
deklaratywna epizodyczna
krótkotrwała
deklaratywna semantyczna

Powiązane tematy

Inne tryby