Pytania i odpowiedzi

Przegląd i znaczenie ryb

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice w budowie i zachowaniu ryb oraz ich ochrona.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 8495 razy
Pytanie 1
Która z gromad kręgowców jest najliczniejsza?
ryby
Pytanie 2
Połącz budowę ciała ryby z jej środowiskiem.
opływowe
toń wodna otwartych zbiorników
spłaszczone
strefa przy dnie zbiornika wodnego
wydłużone
gęsta podwodna roślinność i skały
Pytanie 3
Ile wyróżniamy gatunków ryb?
około 25 tysięcy
Pytanie 4
Duże stado ryb pływające razem nazywamy:
ławicą
Pytanie 5
Największą rybą świata jest:
rekin wielorybi
Pytanie 6
Które z płetw u ptaszorów uległy takiemu przekształceniu, że umożliwiają im wyskakiwanie ponad wodę i lot szybowcowy?
piersiowe
Pytanie 7
Jaka ryba jest najszybszą nam znaną?
Jest to
żaglica
, która może osiągać prędkość
110
km/h.
Pytanie 8
Mięso ryb jest dobrym źródłem witamin:
A
D
Pytanie 9
Czy istnieją ryby, które są niebezpieczne dla człowieka?
tak
Pytanie 10
Połącz w pary rybę z budową jej ciała.
makrela
opływowa
węgorz
wydłużona
turbot
spłaszczone
Pytanie 11
Czy koniki morskie (pławikoniki) zaliczane są do ryb?
tak
Pytanie 12
Połącz gatunek ryby ze sposobem jej odżywiania.
rekin wielorybi
planktonożerca
pokolec strojny
roślinożerca
sum pospolity
mięsożerca
Pytanie 13
Który gatunek rekina zwany jest ludojadem?
żarłacz biały
Pytanie 14
Jaką nazwę nosi rybia ikra zbierana i przeznaczona do spożycia przez człowieka?
kawior
Pytanie 15
Zaznacz największe zagrożenia ryb związane z działalnością człowieka.
zanieczyszczanie wód
osuszanie terenów podmokłych
odławianie zbyt dużych ilości ryb
Pytanie 16
Ochrona szczególnie zagrożonych gatunków, polegająca na całkowitym zakazie połowu, zabijania, zakłócania spokoju i przetrzymywania poza środowiskiem naturalnym to:
ochrona gatunkowa
Pytanie 17
Czym cechują się ryby dwuśrodowiskowe?
żyją zarówno w wodach słodkich jak i słonych
Pytanie 18
Zaznacz ryby żyjące w Bałtyku.
makrele
szproty
sole
gładzice
iglicznie
wężynki