Strona 1

Przegląd i znaczenie ryb

Pytanie 1
Która z gromad kręgowców jest najliczniejsza?
płazy
ssaki
ptaki
gady
ryby
Pytanie 2
Połącz budowę ciała ryby z jej środowiskiem.
spłaszczone
strefa przy dnie zbiornika wodnego
wydłużone
gęsta podwodna roślinność i skały
opływowe
toń wodna otwartych zbiorników
Pytanie 3
Ile wyróżniamy gatunków ryb?
około 25 tysięcy
około 50 tysięcy
około 5 tysięcy
około 35 tysięcy
Pytanie 4
Duże stado ryb pływające razem nazywamy:
Pytanie 5
Największą rybą świata jest:
sum
samogłów
rekin wielorybi
orka
Pytanie 6
Które z płetw u ptaszorów uległy takiemu przekształceniu, że umożliwiają im wyskakiwanie ponad wodę i lot szybowcowy?
ogonowe
brzuszne
grzbietowe
piersiowe
Pytanie 7
Jaka ryba jest najszybszą nam znaną?
Jest to
żaglica
, która może osiągać prędkość
110
km/h.
Pytanie 8
Mięso ryb jest dobrym źródłem witamin:
A
C
D
K