Fiszki

Przegląd i znaczenie ryb

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice w budowie i zachowaniu ryb oraz ich ochrona.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 8463 razy
Która z gromad kręgowców jest najliczniejsza?
gady
ryby
ssaki
ptaki
płazy
ryby
Połącz budowę ciała ryby z jej środowiskiem.
opływowe
spłaszczone
wydłużone
toń wodna otwartych zbiorników
strefa przy dnie zbiornika wodnego
gęsta podwodna roślinność i skały
opływowe
toń wodna otwartych zbiorników
spłaszczone
strefa przy dnie zbiornika wodnego
wydłużone
gęsta podwodna roślinność i skały
Ile wyróżniamy gatunków ryb?
około 5 tysięcy
około 25 tysięcy
około 50 tysięcy
około 35 tysięcy
około 25 tysięcy
Duże stado ryb pływające razem nazywamy:
ławicą
Największą rybą świata jest:
sum
samogłów
orka
rekin wielorybi
rekin wielorybi
Które z płetw u ptaszorów uległy takiemu przekształceniu, że umożliwiają im wyskakiwanie ponad wodę i lot szybowcowy?
piersiowe
grzbietowe
ogonowe
brzuszne
piersiowe
Jaka ryba jest najszybszą nam znaną?
Jest to
. . . . . . . .
, która może osiągać prędkość
. . . . . . . .
km/h.
Jest to żaglica, która może osiągać prędkość 110 km/h.
Mięso ryb jest dobrym źródłem witamin:
K
D
C
A
D
A
Czy istnieją ryby, które są niebezpieczne dla człowieka?
nie
tak
tak
Połącz w pary rybę z budową jej ciała.
makrela
węgorz
turbot
opływowa
wydłużona
spłaszczone
makrela
opływowa
węgorz
wydłużona
turbot
spłaszczone
Czy koniki morskie (pławikoniki) zaliczane są do ryb?
tak
nie
tak
Połącz gatunek ryby ze sposobem jej odżywiania.
rekin wielorybi
pokolec strojny
sum pospolity
planktonożerca
roślinożerca
mięsożerca
rekin wielorybi
planktonożerca
pokolec strojny
roślinożerca
sum pospolity
mięsożerca
Który gatunek rekina zwany jest ludojadem?
żarłacz biały
rekin wielkogębowy
żarłacz tygrysi
głowomłot pospolity
żarłacz biały
Jaką nazwę nosi rybia ikra zbierana i przeznaczona do spożycia przez człowieka?
kawior
Zaznacz największe zagrożenia ryb związane z działalnością człowieka.
osuszanie terenów podmokłych
budowa zbiorników retencyjnych
żegluga morska
budowa portów i infrastruktury morskiej
odławianie zbyt dużych ilości ryb
zanieczyszczanie wód
osuszanie terenów podmokłych
odławianie zbyt dużych ilości ryb
zanieczyszczanie wód
Ochrona szczególnie zagrożonych gatunków, polegająca na całkowitym zakazie połowu, zabijania, zakłócania spokoju i przetrzymywania poza środowiskiem naturalnym to:
ochrona okresowa
ochrona względna
ochrona gatunkowa
ochrona bezwzględna
ochrona gatunkowa
Czym cechują się ryby dwuśrodowiskowe?
żyją zarówno w toni wodnej jak i strefie blisko dna
potrafią oddychać powietrzem atmosferycznym oraz tym rozpuszczonym w wodzie
żyją zarówno w wodach słodkich jak i słonych
żyją zarówno w wodach słodkich jak i słonych
Zaznacz ryby żyjące w Bałtyku.
pielęgnice
makrele
iglicznie
mureny
gładzice
wężynki
szproty
sole
korysy
pstrągi
makrele
iglicznie
gładzice
wężynki
szproty
sole